Wielkie oczekiwanie
22 maja 2021
Za 800 lat…
23 maja 2021

Zesłanie Ducha Świętego 2021

Duch Święty jest Tym, który zawsze był, jest i będzie – Nieogarniony, Niepojęty, Wszechmocny, a zarazem tak bliski, tak delikatny, tak czuły. Jest Miłością Ojca i Syna. Jest Tym, który zawsze jest i który przychodzi, który przemienia i ożywia, uświęca i udoskonala. Jest Tym, który jednoczy z Bogiem i pomaga usłyszeć Jego głos. Jest Tym, który tworzy w nas obraz Boga, obecność Boga, który odsłania kolejne Jego przymioty w naszym życiu. Duch Święty jest Tym, który objawia nam Ojca. Przychodzi i działa w sercu człowieka, który mu na to pozwoli, nigdy nie narusza wolności, czeka cierpliwie zabiegając na różne sposoby, aby mógł być Domownikiem w sercu. Duch Święty ogarnia wszystkie obszary umysłu i serca człowieka, wskazuje, co trzeba czynić aby realizować Boże zamiary. Życie człowieka tylko wtedy ma wartość wieczności, jeśli jest w nim Bóg. Tego uczy nas Osobowa Miłość Ojca i Syna.

Duchu Przenajświętszy, który jesteś DAREM Ojca i Syna, który przychodzisz nieustannie, który żyjesz we mnie, kształtuj moje serce, kształtuj moje człowieczeństwo, aby było upodobaniem Jezusa. Niech we mnie i przeze mnie objawi się Jego chwała i Jego działanie. Prowadź mnie drogami, które są dla mnie, działaj w sercach tych, wśród których żyję i których spotykam. Oddaję Ci siebie i powierzam sprawy moich sióstr i braci, o których Ty sam najlepiej wiesz. Niech ten czas, który jest, będzie czasem Twojego szczególnego działania i objawienia Bożej Wszechmocy. Amen

s. Tarsycja CSS

W Zesłanie Ducha Świętego, życzymy by zstąpił, napełnił, przemienił, umocnił, pocieszył, odnowił każdego człowieka.
Niech nasza codzienność będzie życiem według Ducha Świętego i promieniuje Jego owocami: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, opanowaniem, wiernością, łagodnością, czystością, wspaniałomyślnością i łaskawością.

Bądźmy świadkami mocy Jego działania w nas i poprzez nas.