Podprowadzić do Źródła…
27 maja 2022
Srebrny jubileusz 2022
8 czerwca 2022

Zesłanie Ducha Świętego 2022

„Stańmy w szkole Ducha Świętego, aby On nas wszystkiego nauczył. Przyzywajmy Go każdego dnia, aby przypominał nam, że zawsze zaczynamy od spojrzenia Boga na nas, że w naszych wyborach kierujemy się słuchaniem Jego głosu, że idziemy razem, jako Kościół, pojętni na Niego i otwarci na świat”
Papież Franciszek – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2022

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobrodziejom, Czcicielom Ducha Świętego i odwiedzającym naszą stronę, życzymy pełni darów Ducha Świętego. Niech nasze serca staną się naczyniami pełnymi owoców Ducha Świętego. Życzymy zasłuchania w Jego głos, natchnienia i ufnego pozwolenia, by to On prowadził nas przez życie.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego

Tradycja obchodów Pięćdziesiątnicy (pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa) sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. W tym dniu za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…” można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętem patronalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.