II Duchackie Czuwanie Młodych
8 maja 2023
Kaplica pw. Ducha Świętego – odpust
29 maja 2023

Zesłanie Ducha Świętego 2023

PAPIEŻ FRANCISZEK
REGINA CAELI
Plac św. Piotra
Niedziela, 28 maja 2023 r.

Kiedy apostołowie otrzymują Ducha – to świętujemy dzisiaj – wychodzą z Wieczernika i idą w świat, żeby odpuszczać grzechy i głosić dobrą nowinę. Dzięki Niemu zostają przezwyciężone lęki i otwierają się drzwi. Gdyż to czyni Duch – sprawia, że odczuwamy bliskość Boga, a tym samym Jego miłość przepędza lęk, oświetla drogę, pociesza, wspiera w przeciwnościach. Tak więc w obliczu lęków i zamknięć prośmy o Ducha Świętego dla nas, dla Kościoła i dla całego świata – aby nowa Pięćdziesiątnica rozproszyła lęki, które nas nachodzą, i ożywiła ogień Bożej miłości.

W Zesłanie Ducha Świętego, życzymy by zstąpił, napełnił, przemienił, umocnił, pocieszył, odnowił każdego człowieka.
Niech nasza codzienność będzie życiem według Ducha Świętego i promieniuje Jego owocami: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, opanowaniem, wiernością, łagodnością, czystością, wspaniałomyślnością i łaskawością.

Bądźmy świadkami mocy Jego działania w nas i poprzez nas.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętem patronalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Każdego roku nasza Rodzina Zakonna przeżywa uroczystą nowennę, trwając jak Apostołowie w Wieczerniku i wołając: Przyjdź, Duchu Święty. W tym roku w Domu generalnym w Krakowie, w kościele pw. św. Tomasza Ap. nowennie przewodniczyli przedstawiciele różnych męskich wspólnot zakonnych znajdujących się w centrum miasta.