Odpoczywamy przed wakacjami…
24 czerwca 2014
Chmielnik – oczekiwanie na Ducha Świętego
24 czerwca 2014

Zesłanie Ducha Świętego w Pacanowie

W dniach Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego (30.V. – 7.VI) nasza wspólnota przygotowywała się do tej uroczystości poprzez trwanie na modlitwie w codziennych wieczornych adoracjach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

W zakonnej kaplicy pod wezwaniem Ducha Świętego łączyła się z całym Zgromadzeniem w przyzywaniu Trzeciej Osoby Trójcy Świętej śpiewając Wezwania do Ducha Świętego, odmawiając Akt Oddania się Mu i prosząc o Jego dary. W tym roku modlitwa Nowenny była rozszerzona o rozważanie ( w formie Lectio divina) obecności i działania Ducha Świętego w życiu niektórych postaci biblijnych Starego Testamentu (Adam i Ewa, Józef egipski, Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Ezechiel, Joel, naród wybrany jako całość), które przygotowały s. Marionilla Morawiec i s. Inga Skuneczna. Bezpośrednio w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w naszej kaplicy poświęconej Jego czci odbyło się już trzecie czuwanie młodzieży dekanatu stopnickiego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wigilia zgromadziła na modlitewnym czuwaniu młodzież nie tylko z Pacanowa, Biechowa czy ze Stopnicy. Przybyli również przedstawiciele młodzieży z Chmielnika. Spotkanie poprowadzili bracia z Towarzystwa Ducha Świętego, którzy przybyli do naszego wieczernika z Krakowa. Byli obecni z nami brat Tadeusz, Taras, Łukasz i Artur. Nasza wspólnota gościła również Siostry z Buska Zdroju z s. Dolores misjonarką przybyłą z Burundi. Zgromadzoną młodzież powitał brat Tadeusz, który później animował śpiew podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas Adoracji modliliśmy się wezwaniami do Ducha Świętego, koronką ku Jego czci. Na zakończenie Adoracji ks. kapelan Józef Kusek SCJ udzielił indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem wszystkim biorącym udział w czuwaniu. Około godziny 19 rozpoczęła się Uroczysta Msza święta , pod przewodnictwem ks. Zdzisława Pławeckiego sercanina , którą współkoncelebrowali ks. Józef Kusek kapelan naszej wspólnoty zakonnej, ks. Maciej Migalski wikariusz ze Stopnicy oraz ks. Tomasz Chojna wikary parafii pacanowskiej. Mszę świętą zakończyło wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Tego dnia czuliśmy się wszyscy jak Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy.