Rana
3 kwietnia 2015
Jezus żyjeI
5 kwietnia 2015

Zmartwychwstał! Co to dla mnie znaczy?

biblia

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych” (J 20, 1-9).

Sugestie do modlitwy:

  • Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu – udaj się wraz z Marią Magdaleną do grobu Jezusa, nawet a może zwłaszcza, gdy w twoim sercu jest ciemno i pusto… Ani Magdalena, ani uczniowie nie spotkali jeszcze Zmartwychwstałego. Zobaczyli znaki i uwierzyli Jego słowu, że On powstał z martwych… Rozmawiaj z Jezusem o tym, co dla ciebie jest znakiem na to, że On żyje…CO dla ciebie oznacza Jego Zmartwychwstanie. Zapraszaj Go do tych miejsc, gdzie doświadczasz najwięcej ciemności, wątpliwości i trudności w wierze
  • Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych – często my także nie rozumiemy sensu tego, co przeżywamy, co dzieje się z nami i wokół nas, zwłaszcza doświadczeń trudnych i bolesnych. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, że wszystko w naszym życiu ma sens – że po każdym Wielkim Piątku jest Wielkanocny Poranek. Ten paschalny rytm wpisany jest też w przyrodę – po zimie jest wiosna, po nocy dzień, po burzy słońce. Dlaczego więc po twoim “Wielkim Piątku” nie miałaby nadejść radość zmartwychwstania? Zapraszaj Jezusa do tych miejsc, w których cierpisz z powodu poczucia smutku, bezsensu i beznadziei. Proś Go, aby On sam przyszedł do Ciebie,, usunął “kamień”, który nie pozwala ci cieszyć się Jego Zmartwychwstaniem i wypełnił twoje serce paschalną radością.

s. Maria CSS