krzyz
„Wierzę”
28 listopada 2012
„Białe”
4 grudnia 2012

Znaki na niebie i ziemi

biblia

1 Niedziela Adwentu C

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. […] Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Łk 21,25;28,34 – 36

  • Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy  – Pan wciąż przychodzi w naszym życiu – nie tylko w postaci „szumu morza i nawałnic”, ale też przez delikatne „dotknięcia” Jego łaski. Proś Pana, aby otworzył twoje oczy i pokazał ci „znaki” Jego obecność i działania w twoim życiu. Pytaj Go, co chce ci powiedzieć przez te „znaki”.
  • Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych – Stań w szczerości przed Panem i oddaj Mu te „troski doczesne”, które najbardziej obciążają twoje serce  i utrudniają spotkanie z Nim