Niedziela Dobrych Uczynków
17 stycznia 2021
„Patrzę dziś z miłością…”
19 stycznia 2021

„Zostałeś wezwany przez Ducha Świętego”

W dniach 11-13 stycznia  br. w Chmielniku, odbyło się spotkanie formacyjne młodzieży. Jakiej młodzieży? Począwszy od grupy wybrańców, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, po „Szaleńców Bożych” – pragnących wsłuchiwać się w wezwanie Ducha Świętego.

Czas zatrzymania dla każdej z tych osób, był zakorzeniony w modlitwie indywidualnej, jak i wspólnotowej. Warsztaty, na których wykonaliśmy koronki do Ducha Świętego, mają nam przypominać o nieustannej Jego obecności w naszym życiu, a nas samych mobilizować by nieustannie Go przyzywać. Pochylenie się w konferencjach nad istotą owoców i darów Ducha Świętego – pozwoliło nam jeszcze bardziej zrozumieć znaczenie, a nawet dostrzec ich wartość. Czy wierzymy w to, iż On sam nas wzywa do konkretnej misji? W tym, a nie innym czasie? W takiej, a nie innej rodzinie, czy wspólnocie? W tych dniach SŁYSZALNE były słowa, które dają najtrafniejszą odpowiedź: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe” ( J 16,13 )

Dziękujemy za ten czas:
s. Gracjana Pawełczak i s. Dominika Pac