Opłatkowe spotkanie w Kurii Krakowskiej
16 stycznia 2016
Najświętsze Oblicze Jezusa
17 stycznia 2016

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

biblia

II Niedziela Zwykła – w naszym Zgromadzeniu Święto Oblicza Pańskiego

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. (J 2,1-12)

  • Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tak mówi Maryja do sług. A co mówi do nich Jezus? Napełnijcie stągwie wodą! Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Jezus każe uczynić coś, co nie jest zrozumiałe, co może wystawić sługi na ośmieszenie lub gniew starosty weselnego. A jednak słudzy czynią to, co każe Jezus. Dlaczego? Bo słowo Jezusa mocniejsze niż ich lęk o siebie? Bo ufają? Prośmy dziś Pana o zaufanie Jego Słowu, o posłuszeństwo bez naszych “ale”…

s. Agnieszka CSS