„Biało-fioletowa idzie wciąż….”
14 sierpnia 2018
Wakacje z Ojcem Gwidonem w Niepokalanowie
28 sierpnia 2018

Żyć pełnią Ducha – gwidonowe rekolekcje

W tym roku młodzi ze Słupska, Ustki, Warszawy, Chmielnika i Proszowic, zjechali się w Sudety do Marianówki by przeżyć wakacyjne rekolekcje pt. „Żyć pełnią Ducha”. Pierwszy turnus liczący 40 uczestników, odbył się w dniach od 20 do 31 lipca, zaś drugi w terminie od 3 do 13 sierpnia przeżywany był w 38-osobowej grupie.

W każdym dniu wg tegorocznego programu, uczestnicy zgłębiali tajemnicę Ducha Świętego i poznawali Jego działanie w swoim życiu. W tym jak co roku pomagały im Siostry prowadzące te rekolekcje s. Gracjana i s. Dominika  z udziałem s. Edyty, s. Konstancji, s. Julii i p. Sylwii, zaś opieką duchowną towarzyszyli młodzieży: ks. Andrzej, ks. Jan i br. Taras.

Program rekolekcji okazał się właściwym sposobem do odkrywania Ducha Świętego, możliwości osobistego zaangażowania i nawiązania nowych relacji w grupie przez codzienną Eucharystię, modlitwę, śpiew, pracę w grupach, wspólne posiłki, zabawy, ognisko, filmy i miejscowy basen, gdzie na ochłodę uczestnicy chętnie spędzali wolny czas. Przyjmowanie bogatych treści było wspierane warsztatami artystycznymi o charakterze ewangelizacyjnym, w czym objawiało się wielorakie działanie Ducha Świętego – dawcy talentów. W czasie tych słonecznych dni, odbyły się także górskie wyprawy na Igliczną i Śnieżnik. Wielką atrakcją w programie okazał się wyjazd do Czech, by zwiedzić Pragę i w kolejnym dniu Skalne Miasto.

Tegoroczne „gwidonowe rekolekcje” dały młodzieży nie tylko poznanie Ducha Świętego czy  źródło niezapomnianych i głębokich wrażeń, ale przede wszystkim szkołę „jak dalej żyć pełnią Ducha Świętego”.

s. Konstancja Piskor