biblia
Ujrzał i uwierzył…
20 kwietnia 2014
Alleluja, Jezus żyje !!!
20 kwietnia 2014

Życzenia od wspólnoty

Wielkanoc, A.D. 2014
 Jezus  Zmartwychwstały mówi,  „Pokój Wam!”

Drodzy mieszkańcy  Gminy Babice i wszyscy Goście naszej strony!

Święta Wielkiej Nocy odradzają duchowo,odnawiając naszą wiarę i nadzieję
a wspominanie pamiątki Zmartwychwstania Chrystusa niesie miłość i pokój,radość i szczęście.

Z tej okazji nasza Wspólnota Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Babic pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten pełen zadumy i wiosenny czas, daje siłę do przezwyciężania trosk i przeciwności życia codziennego, a Zmartwychwstały Chrystus napełni serca obfitością łask i obdarzy Swoim błogosławieństwem.

Dziękujemy za okazywaną nam życzliwość, troskę, dobroć i cieszymy się perspektywą dalszej,dobrej współpracy.

Chcemy także zapewnić o wdzięcznej pamięci w modlitwie.

                              siostry kanoniczki Ducha Świętego z Babic