Orszak Świętego Mikołaja
13 grudnia 2014
Jestem kochanym grzesznikiem
20 grudnia 2014

ŻYWY OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO

Ustka.  Huta Ducha Świętego w tym miesiącu została jeszcze bardziej rozpalona OGNIEM Jego obecności, gdyż zatrzymaliśmy się właśnie przy takim biblijnym symbolu.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, by on zapłonął”. Ten fragment stał się inspiracją naszych grudniowych rozważań, podczas wieczornych spotkań modlitewnych, gdzie punktem kulminacyjnym jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. To właśnie wpatrywanie się w Oblicze Żywego Boga pośród nas, pozwala nam zawsze na nowo odkryć Jego Oblicze. Ks. Tomasz Roda – dyrektor Caritasu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej , poszerzył i wyjaśnił nam znaczenie Ognia będącego symbolem obecności Ducha Świętego, tak realnej i namacalnej. „Duch Święty jest OGNIEM, kto nie chce się poparzyć nie powinien się zbliżać”– te słowa św. Jana Pawła II zostały przytoczone zgromadzonym młodym, którzy pragną przygotować się jak najpełniej do ŚDM w Krakowie. Uświadomiły nam one jak ŻYWA i POTĘŻNA jest obecność Ducha Świętego w naszej codzienności. Mogliśmy przekonać się o tym słuchając świadectwa Barbary Madejczyk- polskiej Olimpijki, oraz śpiewu Patrycji Baczyńskiej- finalistki programu „Must Be The Music” w 2013.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania, bez których ono nie miałoby sensu. Cieszymy się z obecności tak licznie zgromadzonych Kapłanów, oraz Sióstr zakonnych. Swoją wdzięczność kierujemy również do Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, która pełniła straż przy Najświętszym Sakramencie.

Niech Duch Święty płonie OGNIEM SWOJEJ MIŁOŚCI w naszych sercach. Życzymy sobie i Wam, aby właśnie to ciepło Bożej bliskości towarzyszyło nam każdego dnia w formowaniu naszych dusz, sumień a nade wszystko życia.

Zapraszamy już na następne spotkanie Huty Ducha Świętego,10.01.2015 r. Przyjdźcie!

s. Dominika CSS