Afryka

Warto wiedzieć...

Dnia 27.10.1979 roku ks. Kardynał Franciszek Macharski w Bazylice Mariackiej w Krakowie podczas uroczystości wręczenia Krzyży Misyjnych pierwszym siostrom misjonarkom powiedział:
„Z wielką radością i wdzięcznością patrzymy dzisiaj na to Zgromadzenie, które chlubi się najszczególniejszym patronatem Ducha Świętego. Patrzymy na nie z wielką radością i wdzięcznością, z uwielbieniem Boga za Jego dzieło. To jest wielkie dzieło. Wielkie bowiem jest dzieło, jeśli Duch Święty po tylu wiekach istnienia Zgromadzenia – założonego przecież w Średniowieczu – potrafi ukazać żywotność łaski Bożej. Ten korzeń, stary korzeń średniowieczny wypuszcza nowe żywe pędy, które są dla Kościoła Bożego. I więcej niż dla Kościoła – dla świata. Uwielbiajmy dzisiaj Boga, błagając Go, żeby zechciał dać tę moc, żeby zechciał okazać Swoją moc w tym, co w dawnych wiekach ma swoje korzenie. (…) Musimy patrzeć z realizmem na to, co się kryje w tym wyjeździe z Polski do jednego z najbiedniejszych krajów świata”.
W 1981 roku Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia rozpoczęły pracę misyjną w Afryce Centralnej: w Burundi a nieco później w Rwandzie. Obecnie kilkanaście misjonarek pracuje w Burundi na trzech placówkach: w stolicy kraju Bujumbura oraz w Gatara i Buraniro. Prowadzą centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami. Siostry opiekują się sierotami wojennymi, ubogimi, organizują dożywianie dzieci i uczą zasad racjonalnego żywienia. Prowadzą edukację zawodową (krawiectwo, stolarstwo), katechizują i przygotowują miejscowych katechistów. Charyzmat bł. Gwidona podejmują obecnie również Burundyjki.

SIOSTRY MISJONARKI

FORMACJA W AFRYCE - PIERWSZE POWOŁANIA

BURUNDI - CODZIENNA POSŁUGA NAJUBOŻSZYM

FILMY

Dar serca
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego w Burundi
ŚLUBY ZAKONNE AFRYKA 2014
MISJE W BURUNDI
Afryka_BN2019_20

AKTUALNOŚCI

Słówko z misji