Maryja Oblubienica Ducha Świętego

Wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu posłannictwa jest Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, która objawioną Jej wolę Boga przyjęła słowami: "Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38) Oddajemy cześć Maryi i naśladujemy Ją, dążąc przez Nią do zjednoczenia z Chrystusem, a przez Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

Z Konstytucji Zgromadzenia

Głębokie życie modlitwy oraz radosna i ofiarna służba Chrystusowi cierpiącemu w bliźnich cechować będą każdą siostrę.

  • W każdą sobotę, dniu poświęconym Matce Bożej, odnawiamy swoje oddanie się Jej w niewolę miłości.

    Akt oddania się Matce Bożej

    Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
    wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
    wszystko czym, jestem i co posiadam.
    Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
    Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
    dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.


    Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
    Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
    Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
    Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
    były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

  • Do aktu oddania się Matce Bożej dołączamy modlitwę za Ojca Świętego i wszystkich kapłanów.

    Maryjo, Matko nasza najlepsza przyjm wraz z aktem oddania Ci się w niewolę
    nasze specjalne zobowiązanie,
    że będziemy się modlić codziennie i pogłębiać ducha ofiary
    w intencji widzialnej Głowy Kościoła na ziemi oraz za wszystkich kapłanów,
    aby z radością wyciągali swoje kapłańskie dłonie na ratunek dusz z niewoli grzechu
    i byli doskonałymi narzędziami w Twoich Maryjo rękach
    dla spraw Kościoła Chrystusowego.

    Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską
    nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
    Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, aby w płomieniach tej miłości
    oczyszczali i uświęcali dusze.
    Duchu Święty powierzamy Ci serca kapłańskie,
    ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

  • W osobistej modlitwie powierzamy Maryi każdy dzień naszego życia konsekrowanego.

    Modlitwa do Matki Bożej – rano

    Oto w tym nowym dniu pragnę stanąć przed Tobą, Matko Boga i moja Matko.
    Proszę Cię, abyś przyjęła moja całkowitą gotowość
    oddania się do Twojej dyspozycji.
    Pomóż mi w dniu dzisiejszym myśleć, mówić i czynić wszystko
    zgodnie z Twoim życzeniem.

    Spraw, niech odczytam w każdym zdarzeniu wolę Twego Syna i Twoją.
    Oddaję dziś w Twoje ręce trud w pełnieniu moich obowiązków.
    Oddaję Ci ból i zmęczenie mego ciała, proszę o cierpliwość w obcowaniu z ludźmi,
    o zdolność pełnego oddania się im do pomocy.

    Niech każdy spotkany dzisiaj człowiek
    będzie mógł we mnie zobaczyć Twoja miłość i dobroć.
    Niech odblask Bożej łaski w moim życiu
    prowadzi go do spotkania z Twoim Synem. Amen.

  • Modlitwa do Matki Bożej – wieczorem

    Dziękuję Ci Matko, że byłaś dzisiaj przy mnie.
    Dziękuję za dobro, które udało mi się przy Twojej pomocy uczynić.
    Ofiaruję Ci cały miniony dzień za Twe dzieci
    – nas ludzi, których chcesz Matko ratować od grzechu.

    Przepraszam za moja niewierność wobec
    Chrystusowego przykazania wzajemnej miłości,
    za pominięcie okazji świadczenia innym życzliwej pomocy,
    za mój egoizm naruszający pokój i zgodę między ludźmi.

    Wstaw się Matko do Twego Syna, aby nie sądził mnie według moich nieprawości,
    ale według swego wielkiego miłosierdzia.
    A teraz na czas nadchodzącej nocy oddaję się ufnie Tobie
    jak dziecko w ramiona kochającej Matki.
    Oddaję Ci także moich najbliższych i wszystkich ludzi,
    a zwłaszcza tych, dla których ta noc będzie ostatnia.

    Bądź Matko przy każdym z nas w chwili naszego umierania
    i ukaż nam owoc Twego życia – Jezusa. Amen.