Maryja Oblubienica Ducha Świętego

Wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu posłannictwa jest Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, która objawioną Jej wolę Boga przyjęła słowami: "Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38) Oddajemy cześć Maryi i naśladujemy Ją, dążąc przez Nią do zjednoczenia z Chrystusem, a przez Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

Z Konstytucji Zgromadzenia

Głębokie życie modlitwy oraz radosna i ofiarna służba Chrystusowi cierpiącemu w bliźnich cechować będą każdą siostrę.

 • W każdą sobotę, dniu poświęconym Matce Bożej, odnawiamy swoje oddanie się Jej w niewolę miłości.

  Akt oddania się Matce Bożej

  Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
  wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
  wszystko czym, jestem i co posiadam.
  Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
  Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
  dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.


  Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
  Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
  Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
  Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
  były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 • Do aktu oddania się Matce Bożej dołączamy modlitwę za Ojca Świętego i wszystkich kapłanów.

  Maryjo, Matko nasza najlepsza przyjm wraz z aktem oddania Ci się w niewolę
  nasze specjalne zobowiązanie,
  że będziemy się modlić codziennie i pogłębiać ducha ofiary
  w intencji widzialnej Głowy Kościoła na ziemi oraz za wszystkich kapłanów,
  aby z radością wyciągali swoje kapłańskie dłonie na ratunek dusz z niewoli grzechu
  i byli doskonałymi narzędziami w Twoich Maryjo rękach
  dla spraw Kościoła Chrystusowego.

  Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską
  nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
  Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, aby w płomieniach tej miłości
  oczyszczali i uświęcali dusze.
  Duchu Święty powierzamy Ci serca kapłańskie,
  ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

 • W osobistej modlitwie powierzamy Maryi każdy dzień naszego życia konsekrowanego.

  Modlitwa do Matki Bożej – rano

  Oto w tym nowym dniu pragnę stanąć przed Tobą, Matko Boga i moja Matko.
  Proszę Cię, abyś przyjęła moja całkowitą gotowość
  oddania się do Twojej dyspozycji.
  Pomóż mi w dniu dzisiejszym myśleć, mówić i czynić wszystko
  zgodnie z Twoim życzeniem.

  Spraw, niech odczytam w każdym zdarzeniu wolę Twego Syna i Twoją.
  Oddaję dziś w Twoje ręce trud w pełnieniu moich obowiązków.
  Oddaję Ci ból i zmęczenie mego ciała, proszę o cierpliwość w obcowaniu z ludźmi,
  o zdolność pełnego oddania się im do pomocy.

  Niech każdy spotkany dzisiaj człowiek
  będzie mógł we mnie zobaczyć Twoja miłość i dobroć.
  Niech odblask Bożej łaski w moim życiu
  prowadzi go do spotkania z Twoim Synem. Amen.

 • Modlitwa do Matki Bożej – wieczorem

  Dziękuję Ci Matko, że byłaś dzisiaj przy mnie.
  Dziękuję za dobro, które udało mi się przy Twojej pomocy uczynić.
  Ofiaruję Ci cały miniony dzień za Twe dzieci
  – nas ludzi, których chcesz Matko ratować od grzechu.

  Przepraszam za moja niewierność wobec
  Chrystusowego przykazania wzajemnej miłości,
  za pominięcie okazji świadczenia innym życzliwej pomocy,
  za mój egoizm naruszający pokój i zgodę między ludźmi.

  Wstaw się Matko do Twego Syna, aby nie sądził mnie według moich nieprawości,
  ale według swego wielkiego miłosierdzia.
  A teraz na czas nadchodzącej nocy oddaję się ufnie Tobie
  jak dziecko w ramiona kochającej Matki.
  Oddaję Ci także moich najbliższych i wszystkich ludzi,
  a zwłaszcza tych, dla których ta noc będzie ostatnia.

  Bądź Matko przy każdym z nas w chwili naszego umierania
  i ukaż nam owoc Twego życia – Jezusa. Amen.