Modlitwy do Ducha Świętego

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22)

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego, Osobowej Miłości jednoczącej Ojca i Syna, który włącza nas w Chrystusowe posłannictwo i pobudza do naśladowania Jezusa przede wszystkim w Jego miłosiernej miłości, ma przepełniać serce każdej siostry, kształtować jej życie duchowe i przenikać działalność.

Z Konstytucji Zgromadzenia

Szczególne uwielbienie Ducha Świętego widoczne jest w charakterystycznych dla Zgromadzenia nabożeństwach ku Jego czci. Siostry czczą Ducha Świętego w modlitwach całej wspólnoty, jak również w modlitwach indywidualnych. Każdy dzień rozpoczynają hymnem do Ducha Świętego "O Stworzycielu Duchu, przyjdź". Codziennie odmawiają Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz Sekwencję w intencji chorych, ubogich, dzieci potrzebujących opieki. Każdy poniedziałek jest w Zgromadzeniu dniem poświęconym czci Ducha Świętego. Święto patronalne Zgromadzenie obchodzi w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

10 stycznia 2016

Różne modlitwy do Ducha Świętego

Na przestrzeni wieków różne osoby czciły Ducha Świętego; pod Jego natchnieniem, wyrażały pragnienia serca w modlitwach do Niego zanoszonych.   POWIERZAM SIĘ TOBIE O Boski Duchu, […]
10 stycznia 2016

Wezwania do Ducha Świętego

W czasie Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego razem z Maryją przyzywamy Pocieszyciela prosząc o Jego siedmiorakie dary dla całego Kościoła.     Wezwania do Ducha […]
10 stycznia 2016

Godzinki do Ducha Świętego

Każdy poniedziałek jest dla nas szczególnym dniem poświeconym Duchowi Świętemu; śpiewając godzinki uwielbiamy Pocieszyciela i Ojca ubogich. Jutrznia P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W. Panie, […]
10 stycznia 2016

Hymn do Ducha Świętego

Każdy dzień rozpoczynamy Hymnem do Ducha Świętego. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem […]
10 stycznia 2016

Sekwencja do Ducha Świętego

Przy modlitwach południowych, odmawiając Sekwencję, powierzamy Duchowi Świętemu chorych, ubogich, samotnych, odrzuconych, wszystkich potrzebujących, a szczególnie tych, którym służymy miłością miłosierną. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego […]
28 sierpnia 2013
koronkads

Koronka do Ducha Świętego

Koronka do Ducha Świętego to modlitwa poświęcona przyzywaniu Ducha Świętego. Koronka do Ducha Świętego została ułożona w 1956 r. przez ks. Stanisława Okamfera, ojca duchownego Seminarium […]

Rozważania do Ducha Świętego

29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

Wieczernik – Woda DZIEŃ I. Wejście do Wieczernika. Symbol Ducha Świętego – Woda. + Śpiew: W wieczernikowym Zesłaniu Ducha…/ Niechaj zjednoczy nas jedno w modlitwie… + […]
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1

Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za życie Ojca Gwidona Wspomnienie Ojca Gwidona (6 luty) (s. Stefania Maksymów CSS) 1. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za życie […]
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Z Maryją (Ks. Józef Okamfer) Wyproś mi Matko – światło Ducha Świętego! Rozpal serce moje miłością Twego Syna i spraw, by to rozważanie było dla mnie […]
28 sierpnia 2013

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

+ „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w Imię Moje – tam jestem pośród nich.” – W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. + Wezwała […]

Poznać nieznanego

29 sierpnia 2013

Prawda was wyzwoli

W czasie mowy pożegnalnej w Wieczerniku, Jezus zapowiadając przyjście Ducha Świętego, dodaje: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O […]
29 sierpnia 2013
praca

Karpo.j

Dlaczego owoc? Interesującym nas terminem jest karpo.j – owoc – pochodzący od hebrajskiego yrIp.. W pismach Pawłowych jako rzeczownik występuje 11 razy, 4 razy użyty jest […]
29 sierpnia 2013

Źródło naszego pokoju

Kolejnym owocem, który ściśle łączy się z dwoma poprzednimi jest eivrh,nh – pokój – uniwersalna kwestia ludzkości, jednakże odmiennie rozumiana w różnych kulturach. Dla stoików pokój […]
29 sierpnia 2013
jednosc

Twórca Jedności

Duch Święty jednoczy „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak […]
29 sierpnia 2013
milosc_roza

Z nich zaś największa jest miłość

Miłość avga,ph. stanowi podstawę wszystkich innych owoców, winna być sercem tych przejawów, ponieważ jest ona autentycznym darem Ducha, który jest zaczynem harmonijnego życia moralnego. Ona też […]
29 sierpnia 2013
radosc

Radosnego dawcę miłuje Bóg

Drugi owoc Ducha to radość. Rzeczownik cara.. był powszechnie używany w kulturze hellenistycznej. W świecie grecko-rzymskim radość łączona była ze szczęściem, które wynikało ze znalezienia środka […]
28 sierpnia 2013
owoc

Owoc Ducha

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego (KKK) w numerze 1832 czytamy, że Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja Kościoła […]
28 sierpnia 2013

Z cierpliwością znosić siebie nawzajem

Bóg znosi nas grzeszników w swojej wielkoduszności, okazuje swoje miłosierdzie poprzez swoją łagodność, jest dobry względem nas grzeszników. Grecki termin makroqumi,a oznacza cierpliwość jako długomyślność, wytrwałość […]
28 sierpnia 2013
uprzejmosc

Czym jest uprzejmość…

Kolejny owoc, który Paweł wymienia w Ga 5,22 to crhsto,thj. Oznacza dobroć, rzetelność, zacność w stosunkach z ludźmi, łagodność, uprzejmość, życzliwość, łaskawość, dobrotliwość, czasem również prostoduszność […]

Zobacz więcej