Przyjaciele Pocieszyciela

Rozejrzyj się dookoła i razem z nami proś Ducha Świętego za cały Kościół Święty, każdego człowieka, za swoich bliskich, za siebie… Proś o pocieszenie, o uzdrowienie, o ożywienie, o otwarcie na działanie Ducha Świętego, o Jego Dary.

Cele wspólnoty:

 • Modlitwa do Ducha Świętego czyli dialog z Nim - przywoływanie Go, zapraszanie Go do naszego życia, aby w nim działał, by nas przemieniał, napełniał miłością, by pocieszał i pomagał – nam i tym wszystkim których spotykamy na swojej drodze, tym do których nikt inny z pocieszeniem nie dotrze. Dialog nie jest możliwy bez słuchania. Modlitwa więc to także słuchanie Ducha Świętego, a co za tym idzie – uległość Jego natchnieniom, Jego prowadzeniu. To też modlitwa o dar powołań dla Kościoła, szczególnie do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. To modlitwa za pozostałych członków wspólnoty Przyjacieli Pocieszyciela
 • Poznanie Ducha Świętego to przede wszystkim bycie blisko, to przyglądanie się Jego działaniu w naszym życiu i w życiu innych, to odkrywanie Jego znaków, uczenie się Jego języka…, ale to także czytanie, słuchanie o Nim, co mówią inni. Przyjaciele Pocieszyciela… Przyjaciele, czyli ci którzy są obok, są z… .
 • Kochanie Ducha Świętego. Z poznania rodzi się miłość. Miłość do Ducha Świętego, daje wolność. I tego doświadczać będą członkowie Wspólnoty.
 • Świadczenie o działaniu Ducha Świętego w codzienności to nic innego jak dzielenie się tym, co przeżywamy w kontekście wiary. Jak dostrzegamy obecność Ducha Świętego, Jego działanie, jak nas prowadzi, jak wyzwala… Mówić o tym bez oporów… To się dzieje. Kościół żyje…

Jeśli dołączysz:

 • Zobowiązujesz się do codziennego odmawiania Koronki do Ducha Świętego (ok. 7 min) przez określony przez siebie czas.
 • Otwierasz Swoje serce na działanie Ducha Świętego (proś byś umiał/a żyć Owocami Ducha Świętego każdego dnia) – stajesz się świadkiem działania Ducha Świętego.
 • Zostaniesz włączony/a w nasze codzienne modlitwy
 • Dostaniesz mailem zaświadczenie (tylko osoby zapisane na całe życie) o przynależności do wspólnoty i każdy co miesiąc rozważania do Koronki do Ducha Świętego.
 • Będziesz mógł/mogła dołączyć do grupy na facebooku (tylko członkowie stali) oraz wziąć udział w modlitwie i spotkaniu online raz na dwa miesiące.

Jak się zapisać:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej
 • Jeśli jesteś zapisana/y na całe życie, a coś się wydarzy, że nie będziesz w stanie odmówić Koronki danego dnia lub przez jakiś czas... zawsze możesz wrócić! Wspólnota modli się wtedy za Ciebie! Jeśli jednak stwierdzisz, że nie chcesz być dłużej we wspólnocie, to wystarczy jeden mail, aby się wypisać.

 • Obecnie wspólnotą opiekują się:

  • s. Pia Kaczmarczyk
  • s. Kamila Pietrzak

  Przyjaciele Pocieszyciela w liczbach

  Członkowie wspólnoty do końca życia
  Czasowi członkowie wspólnoty
  Artykuły o wspólnocie
 • Internetowa wspólnota modlitwy do Ducha Świętego - https://ekai.pl/internetowa-wspolnota-modlitwy-do-ducha-swietego/
 • Wirtualnie z Pocieszycielem, czyli nowa internetowa wspólnota modlitewna - https://pl.aleteia.org/2018/10/24/wirtualnie-z-pocieszycielem-czyli-nowa-internetowa-wspolnota-modlitewna/
 • COVID-19: Przyjaciele Pocieszyciela - https://kanoniczki.pl/covid-19-przyjaciele-pocieszyciela/
 • Modlitwa na każdy czas… (2 lata istnienia wspólnoty) - https://kanoniczki.pl/modlitwa-na-kazdy-czas/
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do wspólnoty


   plakat