Modlitwy do o. Gwidona

Za Jego wstawiennictwem modlimy się o gorliwą i wielkoduszną służbę „najmniejszym”, rozwój naszych dzieł miłosierdzia, odkrywanie znaków czasu i wezwań do nas skierowanych, powierzamy wszystkich, którym posługujemy oraz upraszamy dar nowych powołań.

Litania do Błogosławionego Gwidona z Montpellier

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Błogosławiony Gwidonie, módl się za nami.
Czcicielu Ducha Świętego, módl się za nami.
Czcicielu Oblicza Pańskiego, módl się za nami.
Czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

Założycielu Zakonu Ducha Świętego, módl się za nami.
Wzorze życia w ubóstwie, módl się za nami.
Wierny Sługo Ewangelii, módl się za nami.

Ojcze Gwidonie, któryś karmił głodnych, módl się za nami.
Ojcze Gwidonie, któryś poił spragnionych, módl się za nami.
Ojcze Gwidonie, któryś przyjmował przybyszów, módl się za nami.
Ojcze Gwidonie, któryś odziewał nagich, módl się za nami.
Ojcze Gwidonie, któryś odwiedzał chorych, módl się za nami.
Ojcze ubogich i bezdomnych, módl się za nami.
Ojcze samotnych i opuszczonych, módl się za nami.
Ojcze sierot i porzuconych dzieci, módl się za nami.
Ojcze słabych i bezbronnych, módl się za nami.
Ojcze błądzących i zagubionych, módl się za nami.
Wspomożycielu brzemiennych kobiet i samotnych matek, módl się za nami.
Obrońco poczętego życia, módl się za nami.
Obrońco niepewnych jutra, módl się za nami.
Sługo miłości miłosiernej, módl się za nami.
Sługo przynoszący ulgę w cierpieniu i chorobie, módl się za nami.
Sługo maluczkich i pogardzanych, módl się za nami.
Sługo upokorzonych i zepchniętych na margines życia, módl się za nami.
Błogosławiony Gwidonie, cieszący się we wspólnocie świętych w niebie, módl się za nami.
Błogosławiony Gwidonie zaproszony do wiecznej chwały Chrystusa Pana, módl się za nami.
Błogosławiony Gwidonie z radością chwalący Boga Jedynego - Ojca Syna i Ducha Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj na Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami Błogosławiony Gwidonie, Ojcze i Sługo wszystkich cierpiących.
W. Abyśmy wierni Duchowi Świętemu naśladowali Sługę i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się: Duchu Święty, który dokonujesz w nas dzieła uświęcenia, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Gwidona o ducha ośmiu błogosławieństw. Uczyń nas na jego wzór ubogimi w duchu, cichymi, sprawiedliwymi, miłosiernymi, wprowadzającymi pokój, mającymi czyste serca. Uzdolnij nas do podjęcia jego charyzmatu przez ofiarną służbę każdemu człowiekowi i rozpal nas świętą gorliwością o Twoją chwałę, abyśmy przez Ciebie zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, wielbili Ojca Wszechmogącego, Źródło odwiecznej miłości i miłosierdzia, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kartka z historii

Więcej o Założycielu Zgromadzenia