Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

de Saxia

Radość i pokój w Duchu Świętym!

800 lat w Polsce


Jubileusz to nie tylko historia, ale to cała suma nowych zadań, które Zgromadzenie - z Ducha i w Duchu Świętym - pragnie realizować.

m. Redempta Śledzińska


JUBILEUSZ: 800 lat w Polsce

Duchu Święty, Duchu Miłości spraw, byśmy były godne służyć naszym bliźnim, widząc w nich Oblicze Jezusa cierpiącego i niosąc im Boga pokoju i radości.

Modlitwy do Ducha Świętego

Rozeznajesz swoje powołanie?

Rekolekcje - dla młodych
Chcesz otrzymywać informacje o rekolekcjach, spotkaniach dla młodych organizowanych przez siostry duchaczki? Zapisz się!

  Aktualności

  Najnowsze wydarzenia z naszego Zgromadzenia

  16 października 2022

  18 urodziny w Lublinie

  Dnia 15.10.2022 r. w domu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, przy ul. Dymowskiego 14, odbyło się spotkanie Czcicieli Ducha Świętego. Wspólnota została założona 18 lat temu przez […]
  4 października 2022

  Juniorat na sesji formacyjnej

  W  dniach 30.09 – 2.10. 2022 r. w ramach formacji Junioratu siostry juniorystki: s. Jolanta, s. Franciszka, s. Iwona i s. Michaela razem ze swoją mistrzynią […]
  3 października 2022

  Sesja formacyjna – Warszawa

  W dniach 30 IX – 02 X 2022 r. w domu zakonnym w Warszawie, przy ul. Kobielskiej, odbyła się Sesja Formacyjna „WIARA – OPARCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE”. Celem […]
  27 września 2022

  Młodzi konsekrowani

  W Licheniu Starym odbył się w dniach 22 – 25 wrześnie br. IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH pod hasłem : „Powstań i świeć”. W Ogólnopolskim Kongresie […]
  26 września 2022

  Powołanie – droga rozeznania

  W dniach od 23-25 września 2022 r. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym rekolekcje powołaniowe w naszym krakowskim klasztorze przy ulicy Szpitalnej w Krakowie. Temat […]
  25 września 2022

  Uroczystości w Burundi 2022

  W tym roku, w Burundi,  uroczystości zakonne związane z odnowieniem ślubów czasowych i złożeniem profesji wieczystej, odbyły się 13 i 14 sierpnia w Gatara. Juniorystki przygotowały […]

  800 lat Zakonu Ducha Świętego w Polsce

  Jubileusz

  Rozejrzyj się dookoła i razem z nami proś Ducha Świętego o pocieszenie, o uzdrowienie, o ożywienie, o otwarcie na Jego działanie, o Jego Dary.

  Kliknij poniżej i zapisz się do internetowej wspólnoty modlitewnej
  Przyjaciele Pocieszyciela