800 lat Zakonu Ducha Świętego w Polsce

Do zakończenia Roku Jubileuszowego pozostało...

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


list_kwadrat

List Przełożonej Generalnej

canonichesse_kwadrat

Przywilej odpustu zupełnego

logo_jubileusz_male_kwadrat

Logo

hymn_nuty_jubileusz_symbol_kwadrat

Hymn800 lat działalności Zakonu Ducha Świętego na Ziemiach Polskich to czas, ludzie, wydarzenia – historia spisana na kartach kronik i zapisana w ludzkich sercach.


"Jubileusz to nie tylko historia, ale to cała suma nowych zadań, które Zgromadzenie
- z Ducha i w Duchu Świętym - pragnie realizować"
(m. Redempta Śledzińska)


Kim dzisiaj jest duchaczka? Gdzie i jak prowadzi nas dzisiaj Duch Święty? Trwamy w dziękczynieniu za 800 lat posługi sióstr duchaczek w Polsce... Za siostry, które żyły przed nami, za działanie Ducha Świętego w każdej z nas. Niech ten wyjątkowy rok pozwoli nam na nowo odkryć charyzmat naszego Ojca Założyciela bł. Gwidona z Montpellier i otworzy nasze duchackie serca na prowadzenie Ducha Świętego po nowych ścieżkach kolejnych wieków. Zapraszamy wszystkich do przeżywania z nami radości Roku Jubileuszowego.

Przyjdź, Duchu Święty, Ojcze ubogich, i zapal w nas ogień Twojej miłości do wciąż twórczego odkrywania i życia charyzmatem miłości miłosiernej we współczesnym świecie.

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

prezydentpl_na_bialym

Aktualności jubileuszowe

W blasku duchackiego krzyża - film jubileuszowy

Z małego ziarna -
hymn jubileuszowy

Być duchaczką dzisiaj...

 • ... to każdego dnia wsłuchiwać się w ciche natchnienia Ducha Świętego.
  s. Irena CSS
 • ... to dać się prowadzić Duchowi Świętemu.
  s. Honorata CSS
 • ... to wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego i żyć Jego owocami.
  s. Leticja CSS
 • ... to KOCHAĆ i SŁUŻYĆ.
  s. Halina CSS
 • ... to pozwolić, aby Duch Święty działał przeze mnie.

  s. Julia CSS

 • ... to wołać do Bożego Ducha: Zstąp i odnów oblicze ziemi, oblicze dusz ludzkich.

  s. Karina CSS

 • ... to każdego dnia na nowo uczyć się posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
  s. Agnieszka CSS
 • ... to świadczyć wobec świata o obecności i działaniu Ducha Świętego.
  s. Eugenia CSS
 • ... to wtopić się w Ducha Świętego i zachwycać się, kochać i żyć charyzmatem duchackim.
  s. Otylia CSS
 • ... to nie tracić Pana z Oczu, widzieć Go w każdym człowieku potrzebującym zainteresowania, cierpliwości, życzliwego słowa, gestu i czynu.
  s. Virginia CSS
 • ... to być uważną i wsłuchaną w głos Ducha Świętego, w Jego Słowo i odpowiadać na nie.
  s. Paulina CSS
 • ... to żyć obecnością Ducha Świętego w moim życiu; odkrywać Go w decyzjach, działaniu i dawać o Nim świadectwo.
  s. Marlena CSS
 • ... to być dyspozycyjną na każde poruszenie Ducha Świętego.

  now. Martha (Burundi - Afryka)

 • ... to mieć serce wypełnione Miłością Bożą i pokojem, by każdego dnia dawać świadectwo miłosiernej miłości wobec współsióstr i spotkanych ludzi.
  s. Rafaela CSS
 • ... to słuchać Ducha Świętego, do czego wzywa nas DZISIAJ - przez Kościół, Tradycję i znaki czasu.
  s. Maria CSS
 • ... to żyć owocami Ducha Świętego i dawać współczesnemu człowiekowi nadzieję i świadomość, że Bóg go kocha.
  s. Kazimiera CSS
 • ... to być otwartą na działanie i natchnienia Ducha Świętego, który zna moje serce i najlepiej wie, czego dziś świat potrzebuje.
  s. Oktawia CSS
 • ... to służyć miłością miłosierną, to żyć pod tchnieniem Ducha Świętego.
  s. Celina CSS
 • ... to ukazywać innym Miłość Bożą przez świadectwo swojego życia.
  s. Terezjana CSS
 • ... to w każdym położeniu być otwartym na działanie Ducha Świętego. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.
  s. Kamila CSS
 • ... to nieustanne pragnienie, by Duch Święty – Duch Miłości,  napełniał mnie swoją miłością, bym mogła dzielić się nią z innymi ludźmi, do których On sam mnie posyła i których stawia na mojej drodze.

  s. Zofia CSS

 • ... to słuchać natchnień Ducha Świętego z otwartym sercem pełnym zawierzenia i uległości, by później wychodząc do innych nieść im Jego radość i umocnienie.
  s. Stella CSS
 • ... to być ISKRĄ RADOŚCI I MIŁOŚCI, rozpalającą ludzkie serca.

  s. Dominika CSS

 • ... to wielki zaszczyt i szczęście, wielkie wybranie i umiłowanie przez Pana. Bycie Jego oblubienicą w tak dawnym Zakonie Ducha Świętego, to ogromna i niezasłużona łaska.

  s. Stefania CSS

 • ... to realizować to, co zawarte jest w formule naszych ślubów: z dnia na dzień oddawać się Bogu, Ojcu miłosierdzia, aby z pomocą Ducha Świętego dążyć do doskonałej miłości, służąc chorym i ubogim, za przykładem Jezusa Chrystusa.

  s. Radosława CSS

 • ...to nieść miłość Miłosierną i ukazywać radość w Duchu Świętym.

  s. Irmina CSS

 • ... to słuchać Ducha Świętego i pozwolić Mu się prowadzić do drugiego człowieka z całym „zapasem” Jego owoców.

  s. Pia CSS

Chcesz do nas dołączyć?

Przeczytaj jak zostać siostrą duchaczką