Jezus zaprasza niektórych do:


 • Opuszczenia swojego domu rodzinnego, swoich bliskich, swoich planów i pójścia za Nim.
 • Pójścia drogą nieznaną dla nas, ale znaną Jemu.
 • Często pytasz: Co zrobić ze swoim życiem?
 • Jaka jest moja droga?
 • To pytania właściwe młodości.

Jeśli ktoś z was drodzy chłopcy i dziewczęta odczuwa, że Pan go powołuje, by oddać się Mu całkowicie, kochając Go "sercem niepodzielnym" - niech nie pozwoli się powstrzymać wątpliwościom czy obawom. Niech wypowie odważnie swoje "tak" bez zastrzeżeń, ufając Temu, który jest wierny we wszystkich swoich obietnicach

Jan Paweł II Tor Vergata 2000

Módl się razem z nami o rozeznanie powołania dla siebie i dar nowych powołań w Kościele!

Duchu Święty przyjdź i otwórz mnie, abym słyszała wołanie Chrystusa: "Pójdź za Mną!"

 • Modlitwa chorych o powołania
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozpoczynam dzisiejszy dzień, wszystko, co ciężkie i gorzkie w mojej chorobie ofiaruję dziś Tobie Boże, aby uprosić liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Daj tym, których wzywasz wielką łaskę, aby mogli pokonać trudności, które spotykają. Amen.
  Modlitwa chorych o powołania
 • Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
  Prosimy Cię Panie, wejrzyj na rodzinę twoich służebnic i obdarzaj ja stale nowym potomstwem, aby mogła swoje córki doprowadzić do zamierzonej świętości i skutecznie przyczyniać się do zbawienia innych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bł. Ojcze Gwidonie - módl się za nami. Święci i błogosławieni Zakonu
  Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
 • Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
  Boże, od którego wszelki dar pochodzi, pokornie Cię błagamy, aby nasza rodzina zakonna cieszyła się coraz większym rozwojem na większą chwałę Twoją, otrzymując u Twego miłosierdzia nowe i godne córki, które by Tobie doskonale służyły i gorliwie pracowały dla zbawienia ludzi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
 • Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
  Duchu Święty Boże, który dokonujesz w nas dzieła uświęcenia i który tchnieniem swej łaski wzbudzasz nowe powołania kapłańskie i zakonne, prosimy Cię przez wstawiennictwo Bł. Ojca Gwidona o ducha ewangelicznych błogosławieństw. Rozpalaj nasze wspólnoty świętą gorliwością o Twoją chwałę. Uzdolnij i pociągaj młodych do podjęcia na nowo charyzmatu miłosierdzia w Zgromadzeniu naszym i radosnej odpowiedzi „fiat” Panu Jezusowi, który wzywa do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.
  Codzienna modlitwa sióstr Kanoniczek Ducha Świętego o powołania
 • Modlitwa o rozpoznanie powołania
  Przyjdź Duchu Święty i mów do mnie. Oddaję Ci mój czas, moją przyszłość. Duchu Święty oświeć mój umysł, daj mi żywą wiarę, która nada sens mojemu życiu i pozwoli mi odkryć drogę mojego powołania. Daj mi odwagę i miłość do Chrystusa i Jego Kościoła. Nie pozwól, by wątpliwości czy obawy powstrzymały mnie od oddania mojego życia Bogu, niech jak Maryja wypowiem z wiarą swoje "tak". Ufam Tobie, bo Ty jesteś wierny we wszystkich obietnicach. Amen
  Modlitwa o rozpoznanie powołania