Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa

Drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim przeżywamy w naszym Zgromadzeniu jako Dzień Dobrych Uczynków - czcimy Oblicze Chrystusa, ukryte w każdym człowieku, szczególnie najmniejszym.
Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało odwiecznej Trójcy - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, jasności wiekuistego piękna - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, umiłowanie Niepokalanej Matki - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, radości świętego Józefa - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, prawdo objawiona światu - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, źródło niewyczerpane dobroci - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, miłosierdzie bez granic - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, miłości ukrzyżowana - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, godności znieważana - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało majestatu wyszydzona - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego Zmartwychwstania - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, życie dusz ludzkich - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo serc skruszonych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, mocy cierpiących - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, ocalenie bólem złamanych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, umocnienie prześladowanych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, pociecho opuszczonych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, otucho konających - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, natchnienie czyniących miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, pokoju cichych i pokornych sercem - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, słodyczy dusz Tobie oddanych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku godności synów Bożych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo serc czystych - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, wiekuiste szczęście zbawionych - zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami Panie.

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje,
W. I daj nam swoje zbawienie.

P. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw, prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kartka z historii