Czciciele Ducha Świętego

Kraków, Lotnicza

Grupa Czcicieli Ducha Świętego spotykająca się przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie powstała w styczniu 2007r. z inicjatywy ówczesnej siostry przełożonej Mariany Krzysiek. Od początku moderatorem i duchowym przewodnikiem w zgłębianiu Pisma Świętego został ks. dr hab. Stanisław Wronka – biblista na Uniwersytecie Jana Pawła II. Grupa liczyła ponad 20 osób. Również siostry towarzyszyły w tych spotkaniach, prowadząc modlitwy i spotykając się przy wspólnym stole.

Obecnie Grupę Czcicieli prowadzą s. Petra i s. Eugenia.

Grupa zaangażowana jest również w dzieło misyjne: zbiera regularne ofiary na misje w Afryce i na Ukrainie oraz utrzymuje kontakt listowny z misjonarkami.

Raz w roku Czciciele udają się na pielgrzymkę w różne strony Polski.

Członkowie grupy otaczają się pomocą sąsiedzką w razie choroby lub potrzeb sytuacyjnych.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Pacanów

Po poświęceniu nowo wybudowanej kaplicy pw. Ducha Świętego dn. 11.12.2011r., przy domu sióstr powstała grupa Czcicieli Ducha Świętego.

Członkowie uczestniczą razem ze wspólnotą sióstr w Eucharystii oraz włączają się w odmówienie koronki ku czci Ducha Świętego. Podczas comiesięcznych spotkań zapoznają się z charyzmatem Zgromadzenia, założycielem oraz poznają Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty.

Obecnie grupę prowadzi s. Arkadia Burza CSS.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Lublin

Grupa Czcicieli Ducha Świętego spotykająca się przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Dymowskiego 14 w Lublinie powstała z inicjatywy ówczesnej siostry przełożonej Pompilii. Od początku opiekunem duchowym był ks. dr hab. Leszek Adamowicz. Również siostry towarzyszyły w tych spotkaniach, prowadząc modlitwy i spotykając się przy wspólnym stole.

Obecnie Grupę Czcicieli prowadzą s. Maksymiliana Kuca CSS i s. Eligia Ryniak CSS.

Grupa liczy ponad 30 osób.

Raz w roku Czciciele udają się na pielgrzymkę w różne strony Polski.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Ustka

Grupa Czcicieli Ducha Świętego liczy ok. 30 osób. Działa przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce.

Spotyka się okazjonalnie dwa razy do roku u sióstr (Zesłanie Ducha Świętego i kolędowanie Dzieciątku Jezus) oraz na terenie parafii.

Prowadzi tę grupę S. P. Fazjana Tomaszek CSS.

Busko Zdrój

Informacje o grupie ukażą się w najbliższym czasie.

Obecnie grupę prowadzi s. Angela Handzel CSS.