krzyz
Wielki Wtorek
15 kwietnia 2014
krzyz
Wielka Środa
16 kwietnia 2014

Chrystus naszym Królem

Ten dzień przypomina nam o tryumfalnym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, gdzie z radością witano Go jako Króla, ścieląc zielone gałązki pod nogi

„I wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokości” (Łk 17,38-39).Również w naszej parafii przyszliśmy z palmami, by powitać Króla Chwały, Króla naszych serc.

Uroczystą Mszę Świętą, rozpoczętą poświęceniem palm i procesją wokół kościoła, odprawił ks. proboszcz Jan Molanda. Kunsztownie wykonane palmy były różnych rozmiarów, od kilkunastu centymetrów do kilku metrów. Wykonawcom składamy należne gratulacje !!!

Pan Krzysztof Sadowski, radny naszej Gminy, ufundował dla dzieci słodką niespodziankę, jako nagrodę za przyniesioną palmę.

s. Łucja Kramarz CSS