28 listopada 2013
biblia

Przyjdzie jak złodziej

I Niedziela Adwentu A „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili […]
21 grudnia 2013
biblia

Aby się wypełniło Słowo

IV niedziela Adwentu Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha […]
30 listopada 2014
biblia

Czuwajcie…

I NIEDZIELA ADWENTU Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który […]
7 grudnia 2014
biblia

Przygotujcie drogę Panu…

II Niedziela Adwentu Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę […]
13 grudnia 2014
biblia

… człowiek posłany przez Boga

III Niedziela Adwentu Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli […]
12 grudnia 2015
biblia

Cóż mamy czynić?

III niedziela Adwentu Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto […]
27 listopada 2016
biblia

Czuwajcie…

I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli […]
11 grudnia 2016
biblia

…błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi…

III niedziela Adwentu Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego […]
18 grudnia 2016
biblia

… uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański…

IV Niedziela Adwentu Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha […]
17 grudnia 2017

O Mądrości…

18 grudnia 2017

O Adonai…

19 grudnia 2017

O Korzeniu Jessego…

20 grudnia 2017

O Kluczu Dawida…

21 grudnia 2017

O Wschodzie…

22 grudnia 2017

O Królu narodów…