26 lipca 2013
biblia

Proście…, szukajcie …, kołaczcie…

XVII Niedziela zwykła Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak […]
4 kwietnia 2014

Huta Ducha Świętego

13 kwietnia 2014
biblia

Męka Jezusa…

Niedziela Palmowa Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: “Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni […]
2 czerwca 2014

Siedem darów Ducha ŚwiętegoDuch Święty, Trzecia Osoba Boża, jest pierwszym i największym darem Boga dla człowieka. To sam Bóg, który daje się z miłości człowiekowi.

17 sierpnia 2014
biblia

…ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła…

XX Niedziela Zwykła Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! […]
23 września 2014

Zanurzyć się w ciszy…

Czy pragniesz czasem zanurzyć się w ciszy? zanurzyć i zamilknąć zanurzyć i ….   Cisza którą się słyszy paradoks? cisza pieśń grająca słyszysz… s. Pia CSS
9 listopada 2014
biblia

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. […]
6 stycznia 2015

Zapraszamy do Ustki!

8 lutego 2015
biblia

Wszyscy Cię szukają

V Niedziela zwykła Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli […]
23 maja 2015

Wieczernik…

Trwamy w Wieczerniku, przyzywając Ducha Świętego… oczekując Ducha Świętego… Wołajmy nieustannie w swoich sercach: Veni… Przyjdź Pocieszycielu… Otwórzmy się na Ducha Świętego…
10 czerwca 2015

Jak zrobić Koronkę do Ducha Świętego?

Na filmie Koronkę do Ducha Świętego wykonała s. Edyta CSS   Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych… i ogień Twojej Miłości w nich zapal! Módlcie […]
28 listopada 2015
biblia

Czuwajcie i módlcie się…

I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego […]
10 stycznia 2016

Godzinki do Ducha Świętego

Każdy poniedziałek jest dla nas szczególnym dniem poświeconym Duchowi Świętemu; śpiewając godzinki uwielbiamy Pocieszyciela i Ojca ubogich. Jutrznia P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W. Panie, […]
10 stycznia 2016
biblia

Duch Święty zstąpił…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do […]
24 kwietnia 2016
biblia

Będziecie Mnie szukać…

V niedziela wielkanocna Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został […]