Przyjaźń w klasztorze
27 marca 2019
Rekolekcje na fali – informacje
20 kwietnia 2019

Czuwanie w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie

”Kiedy (…) znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali… I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” (Dz 2, 1-4)

W nocy z 5/6 kwietnia 2019 r. w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie, odbyło się modlitewne czuwanie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, przygotowujące do obchodów Jubileuszu 800-lecia przybycia Zakonu Ducha Świętego na ziemie polskie. Dla Zgromadzenia kościół  pw. Św. Krzyża, uświęcony służbą i czynami miłosierdzia tak wielu pokoleń Braci i Sióstr, jest miejscem szczególnym. Po ośmiu wiekach od przybycia na to miejsce pierwszej wspólnoty duchackiej, spotkało się kolejne pokolenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego pod przewodnictwem Przełożonej generalnej m. Marii Estery Kapitan, złączone ze swoimi Poprzedniczkami tym samym charyzmatem miłosierdzia.

Centralnym punktem czuwania była Eucharystia, sprawowana przez Ks. prof. dr hab. Jacka Urbana, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. prof. Urban wygłosił również referat naukowy nt. „Krakowskie klasztory duchaków i duchaczek”.

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, Siostry uwielbiały Ducha Świętego i zanosiły prośby za wstawiennictwem Ojca Założyciela Gwidona z Montpellier, modląc się o rozwój i świętość Zgromadzenia. Cała noc czuwania wypełniona była modlitwą nawiązującą swymi treściami do duchowości Zgromadzenia, której przewodniczyły Siostry z poszczególnych domów zakonnych.  Siostry zakończyły noc czuwania odnowieniem ślubów zakonnych oraz Aktem poświęcenia się Duchowi Świętemu. Nocnej modlitwie towarzyszył śpiew chóru zakonnego, pod dyrekcją s. Adriany Miś CSS. Chór wykonał na zakończenie nocnej adoracji pieśń pt.: „Z małego ziarna” (słowa i muzyka s. Adriana Miś), wprowadzającą w klimat przeżywania Roku Jubileuszowego, który Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego obchodzić będzie w 2020 roku.

„Za osiemset lat na polskiej ziemi czynów miłosierdzia w Duchu Świętym,

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Niepojęty”

(pieśń „Z  małego ziarna”)

s. Halina Szostek CSS