biblia
Młodzieniec z Nain
8 czerwca 2013
biblia
… ponieważ bardzo umiłowała
15 czerwca 2013

Duchackie czuwanie na Jasnej Górze

Napisała: s. Stefania Maksymów. W Roku Wiary Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia i duchowo spokrewnione z nimi Towarzystwo Ducha Świętego podjęło inicjatywę nocnego czuwania u stóp Jasnogórskiej Pani.

Dziękując Duchowi Świętemu za łaskę wybrania i powołania do Jego Zgromadzenia Siostry Kanoniczki Ducha Świętego wraz z Moderatorem i Braćmi Towarzystwa Ducha Świętego czuwali z 8 na 9 czerwca 2013 roku w kaplicy cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze. Do Częstochowy zjechały na nocne czuwanie siostry prawie ze wszystkich wspólnot w Polsce.

Na zaproszenie Naszej Matki Generalnej Martyny Hanusiak siostry z zaangażowaniem włączyły się w modlitewne spotkanie i przygotowały różne rozważania. Jak napisała nam wcześniej w liście do wspólnot Przełożona Generalna Matka Martyna: „Modlitwą czuwania i ofiarą z tym związaną, składaną z miłością chcemy podziękować Bogu za dar własnego powołania i odnowić pewność, że ON nigdy nie opuszcza swego ludu i że go wspiera, wzbudzając powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – jak napisał Benedykt XVI w Orędziu na 50. Dzień Modlitwy o Powołania.”

Prosząc z ufnością Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej o dar nowych i wiernych powołań dla całego Kościoła powszechnego, a szczególnie do naszego Zakonu i Towarzystwa Ducha Świętego podjęto trud nocnego trwania przed Panem u stóp Jego i naszej Matki.

Tradycyjnie o godzinie 2100-ej wszyscy zebrali się z wiernymi w całym kraju na Apelu Jasnogórskim, po którym siostry z Nowicjatu poprowadziły rozważania o powołaniu zakonnym na podstawie dokumentów Kościoła. W trakcie czytania rozważań były śpiewy z grą siostry Celiny, która akompaniowała na flecie poprzecznym.

Następnie wspólnota modliła się koronką ku czci Ducha Świętego, którą prowadzili Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego. Trzy części tej koronki były śpiewane na melodię ułożoną z tej okazji przez Brata Tadeusza. Po koronce była modlitwa różańcowa – dziękczynna z rozważaniami sióstr z Pacanowa.

O północy odbyła się uroczysta Eucharystia w intencji uproszenia powołań, którą celebrował Moderator Towarzystwa Ducha Świętego O. Wiesław Wiśniewski TDŚ wraz z Księdzem Henrykiem. Oprawę liturgiczną przygotowali Bracia i Siostry z Krakowa przy Lotniczej. Kazanie podczas nocnego czuwania wygłosił Ojciec Wiesław, który mówił nam z mocą „o wartości zaangażowaniu człowieka w dzieje zbawienia i o tym, że Bóg potrzebuje ludzi, którzy całkowicie oddadzą się do Jego dyspozycji”.

Kaznodzieja nawiązał do rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej i medytował zachęcając słuchaczy do dokonania wyboru: pozostania przy swoich „starych przekonaniach i szukania wody żywej w wyschniętych studniach, albo wyboru nowego życie i pozwolimy się kolejny raz w życiu dotknąć mocy Bożej, która nas przekształci i przemieni.” (fragm. kazania)

Po Mszy świętej była przerwa i czas na herbatę. Później był Różaniec święty – część światła z intencją o rozwój i świętość Zgromadzenia. Rozważania prowadziły Siostry z Krakowa ze Szpitalnej.
O godzinie drugiej w nocy przeżywano Drogę Krzyżową w intencji wynagradzającej. Poszczególne rozważania do stacji prowadziły Siostry ze wspólnot z: Buska Zdroju, Warszawy, Lublina z ulicy Dymowskiego, z Czańca, Częstochowy i Krakowa (Szpitalna).

W intencji tych, którym służą nasze Siostry odmówiono Różaniec święty czwartą część chwalebną. Tajemnice przeplatane pieśniami prowadziły nasze Siostry z Proszowic. O czwartej godzinie nastąpiło zakończenie czuwania słowami Naszej Matki Generalnej Martyny Hanusiak, która rozpoczęła modlitwę: Akt oddania Matce Bożej.

Dziękujemy Duchowi Świętemu za to, że nas prowadzi drogami wiary, że nas uświęca i jest Przewodnikiem w drodze do Ojca. Z Maryją naszą Matką idziemy dalej pełnić wolę Boga i wzbudzać nowe i dobre powołania zakonne. Niech łaska Ducha Świętego zawsze będzie z nami wszystkimi!