Niedziela Słowa Bożego
24 stycznia 2021
Święto Ojca Założyciela
6 lutego 2021

Dzień Życia Konsekrowanego – świadectwo

Matemblewo. Dzień Życia Konsekrowanego.
O godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej podczas Eucharystii celebrowanej przez Ks. Proboszcza Andrzeja Pradelę i ks. Radosława Berlina, Siostry odnowiły swoje śluby zakonne.
Wypowiadając po raz kolejny słowa ślubów, w obecności wspólnoty parafialnej, uświadomiłam sobie wielki dar powołania, ale również wielką odpowiedzialność konsekracji: włączona w sposób szczególny w dzieło zbawienia. Zaproszona, by życiem głosić miłość miłosierną. Ukazywać Jezusa i Jemu służyć. Modlić się. Wszystko dla Boga i dla człowieka.
Doświadczyłyśmy tego dnia wiele wdzięczności i radości, że jesteśmy i trwamy w powołaniu.

s. Teresa CSS