Dzieci dla dzieci … na opłatku
11 stycznia 2015
Kolędowanie międzyzakonne na Wschodzie
13 stycznia 2015

Kolędowanie w Lublinie

„Gospodarze dobrzy, mili,
Może byście nas wpuścili?
My Was z Bogiem powitamy
I kolędę zaśpiewamy.”

Tak rozpoczęłyśmy w tym roku nasze kolędowanie. Z klasztornej kaplicy wyruszyłyśmy do ks. arcybiskupa Stanisława Budzika. Odwiedziłyśmy naszych sąsiadów, zaprzyjaźnione
ze wspólnotą osoby. Do każdego poszłyśmy z dobrym słowem, łakociami, niosąc wszystkim radość i nadzieję płynącą z wiary, że Wszechmocny Bóg stał się Człowiekiem. Uniżył się, aby być blisko nas. Nie było wśród kolędników siostry grającej na instrumencie, ale i z tym sobie poradziłyśmy. W ruch poszły instrumenty z przedszkola: tamburyna, dzwoneczki…
A jak zwyczaj każe prowadziła nas gwiazda…

s. Agnieszka Radziwanowska CSS