DSCF8612
Płonący Miłością – Posłańcy Pokoju
10 maja 2017
Świadectwo powołania!
10 maja 2017

Nie bój się drogi

11

W dniach 5-7.05. w Starym Krakowie (woj. Pomorskie) odbyło się skupienie GRUPY GWIDONOWEJ. Tematem przewodnim naszego spotkanie były słowa Papieża Franciszka, który kieruje do nas słowa: „nie bój się drogi”. Co one oznaczają dla każdego z nas, jak je realizować w codzienności, w naszej wspólnocie, Kościele.

Światłem Ducha Świętego w odkrywaniu istoty tego wezwania, było Słowo Boże. W Ewangelii św. Jana słyszymy jasną wskazówkę samego Chrystusa, który mówi do nas, że to On jest DROGĄ , PRAWDĄ i ŻYCIEM (por. J 14,6-14). Świadomie pragniemy kroczyć Jego drogą, niejako stając się wraz z Nim drogą dla drugiego człowieka. Puentą ukazującą nam konkretne działanie i podjęcie zadania były słowa Ewangelisty Mateusza (por. Mt 7,14) wskazującego nam Chrystusa jako BRAMĘ, która prowadzi nas do zbawienia i jest wyborem konkretnej drogi – innej niż ta która prowadzi do zatracenia.

DZIĘKUJEMY BOGU, że w charyzmacie naszej wspólnoty, w osobie Ojca Gwidona i spuściźnie Jego dzieła, mogliśmy na nowo odnaleźć swój ślad i rozpalić nasze serca radością kroczenia za Chrystusem.

s. Dominika CSS