Śluby wieczyste s. Kamili
15 sierpnia 2022
św. Augustyn – regułodawca
28 sierpnia 2022

Obłóczyny 2022

Po zakończonych rekolekcjach 27 sierpnia 2022 roku w naszej zakonnej kaplicy w domu nowicjackim w Leżajsku Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska przyjęła do nowicjatu dwie postulantki nadając im nowe imię zakonne: Agnieszka otrzymała imię: s. Antonia, a Zuzanna – s. Gaudia. Siostry otrzymały także biały welon i przez dwa lata będą przygotywać się do złożenia ślubów : czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Życzymy naszym siostrom nowicjuszkom otwarcia na natchnienia Ducha Świętego.