Opłatkowe spotkanie
30 stycznia 2023
825 lata temu…
22 kwietnia 2023

Podwójna radość!

Radość dzielona, jest podwójną radością!

Radości z bycia razem nie brakowało młodzieży z Proszowic, podczas wyjazdu w czasie ferii do Białego Dunajca. Wspólna Eucharystia, odkrywanie piękna Ziemi Tatrzański, zdobywanie umiejętności na stokach narciarskich, to tylko fragment zimowej przygody. Codzienne „360 sekund dla ducha” umacniało naszą przyjaźń z Jezusem i przyjaźń między nami.

s. Gracjana CSS