ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE – Tajemnice bolesne
30 października 2016
Zejdź z kanapy!
31 października 2016

Przyjęcie do postulatu

Kraków. 27 października 2016r, w święto Odrodzenia Zakonu, do postulatu zostały przyjęte Barbara Tudryn z Jelnej i Agata Grzędowska z Czańca. Uroczyste przyjęcie miało miejsce w kościele św. Tomasza w Krakowie.

Siostry postulantki otrzymały sukienki – widzialny znak przynależności do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego oraz koronki do Ducha Świętego, by w codziennej modlitwie wypraszać Jego dary dla Kościoła i świata. Ceremonii przyjęcia przewodniczyła Przełożona Generalna, Matka M. Estera Kapitan.

s. Halina CSS