824 lata temu…
22 kwietnia 2022
„Veni Pater Pauperum” – wystawa
26 kwietnia 2022

Żyć pełnią życia

W dniach 22-24.04 w Pacanowie odbyła się sesja katechetyczno–wychowawcza dla sióstr prowadzących grupy apostolskie, czerpiące z duchowości naszego Zgromadzenia.

Głównym tematem sesji było  zagadnienie: ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA. Zaproszony gość mgr Helena Teixeira Respondek – specjalistka w metodzie ADI/TIP poprowadziła  warsztaty pt. „Od uśpienia do rozkwitu”, które podzielone zostały na trzy części: człowieczeństwo, kobiecość i powołanie zakonne. Ekspertem i duchowym przewodnikiem w tych tematach była Edyta Stein. Bogaty dialog wszystkich sióstr oparty na myślach i przesłankach Świętej, pomógł nam na nowo wkroczyć na drogę odkrywania osobistego bogactwa, które dokonuje się w relacji z Bogiem i nieustannego wzrastania w służbie drugiemu człowiekowi.

Siostra Dominika Pac w sposób bardzo przystępny poprowadziła warsztaty multimedialne „Być samodzielnym – mimo obaw”  w oparciu o program Canva. Celem spotkania było pogłębienie umiejętności samodzielnego przygotowania m.in. pomocy katechetycznych, plakatów, filmików, prezentacji, wizytówek, zaproszeń.

Podczas Eucharystii kapelan sióstr, ks. Wiesław Święch, również udzielał nam cennych uwag, przydatnych w naszym posługiwaniu. Mocno wybrzmiały słowa, że każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie Kościoła. Jezusowe wezwanie i powołanie wymaga wciąż nowych wyborów i decyzji. Prawda, którą mamy przekazywać, musi być najpierw w nas żywa! Jesteśmy posłani również do tych, którzy nie są zainteresowani, a nawet walczą z nauką Chrystusa.

Nasza Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska w spotkaniu z siostrami nawiązała do słów Papieża Franciszka, zwracając uwagę, jak możemy działać w Kościele, by „ być dla innych”. W duchu Synodu wszyscy jesteśmy wezwani, by stawać się ekspertami w słuchaniu, spotkaniu i prowadzeniu dialogu. Nasza Matka zadała nam pytania: „Co nas motywuje do apostolstwa? Czy jesteśmy tymi, które przekazują nadzieję?”

Nie zabrakło też spotkania z Tym, który ma być dla nas najlepszym Nauczycielem. W sobotę wieczorem trwałyśmy na Uwielbieniu Jezusa, które pomogły nam przeżyć przedstawicielki grupy „W Mocy Ducha” z Chmielnika.

Podsumowaniem niech będą słowa Papieża Franciszka:

„Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsuwać nowe drogi i języki”

OBYŚMY BYŁY NA NIEGO OTWARTE !

                                                                                                                 s. Gracjana CSS