170 rocznica Odrodzenia Zakonu
27 października 2021
Święci…
1 listopada 2021

400-lecie konsekracji

W sobotę 30 października obchodziliśmy 400. rocznicę konsekracji kościoła pw. św. Tomasza Apostoła znajdującego się w Krakowie przy ul. Szpitalnej. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, który w homilii przybliżył bogatą historię kościoła oraz Zakonu Ducha Świętego. Natomiast w koncelebrze wzięli udział: o. Maciej Guzik – przeor klasztoru Karmelitów „Na Piasku” w Krakowie oraz o. Krystian Biernacki SJ. W Eucharystii uczestniczyła Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska, siostry z Rady generalnej, siostry przybyłe z różnych naszych wspólnot, delegacja Sióstr Prezentek oraz wierni.

W trakcie Eucharystii:
– dziękowaliśmy Bogu za 400 lat konsekracji kościoła pw. św. Tomasza Ap. i za łaski otrzymane na przestrzeni wieków w tej świątyni;
– modliliśmy się za zmarłych fundatorów, budowniczych, dobroczyńców oraz zmarłych ojców karmelitów spoczywający w podziemiach kościoła i zmarłe Siostry Kanoniczki Ducha Świętego;
– dziękowaliśmy za 220 lat posługi i modlitwy Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy tym kościele.

Uwielbiamy Boga za 400 lat konsekracji kościoła pw. św. Tomasza Ap., za pokolenia sióstr, które w tym kościele trwały na modlitwie, za wszystkich wstępujących do tej świątyni na chwilę Adoracji, za składane w tym kościele śluby zakonne, przeżywane jubileusze.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…