Rekolekcje o ubóstwie
21 grudnia 2013
Światło z Betlejem
27 grudnia 2013

Aby się wypełniło Słowo

biblia

IV niedziela Adwentu

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Mt 1,18-24

  • A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna… Bóg wierny Swojemu Słowu. Wypełnia je we właściwym czasie. Słowem Swym uprzedza wydarzenia na nie przygotowując człowieka. To jest właśnie Boża pedagogika. Jak ona wygląda wobec mnie i Ciebie? Słowo Boga, które wypełnia się w moim, Twoim życiu…
  • …pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Czy pamiętam o tym imieniu Boga w codzienności? Emmanuel – Bóg z nami. Jak doświadczam Jego obecności? Na ile ją dostrzegam?

s. Agnieszka CSS