biblia
…on wziął Je w objęcia…
28 grudnia 2014
Rok 2015 – Pan daje nam czas!
1 stycznia 2015

Betlejem w Babicach

Betlejem w Babicach?  To MY !!!
Jako element, szopka Bożonarodzeniowa, na stałe wpisała się w celebrację obchodów świąt Bożego Narodzenia.

Co roku możemy podziwiać dekoracje przedstawiające wnętrze stajenki betlejemskiej, w której narodził się Chrystus Zbawiciel. Przygotowana w tym roku szopka przedstawia kościół parafialny w Babicach, wokół którego znalazły się makiety naszych rodzinnych domów, przygotowane przez dzieci z pomocą rodziców
i dziadków, z czego powstało nasze BABICKIE BETLEJEM.

Dziękuję serdecznie tym, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie
i włożyli wiele czasu i trudu, by przygotować naszą „miejscową stajenkę”.

Jezus, Boży Syn narodził się w ubogim żłóbku, zamieszkał wśród nas i pozostał
z nami w Kościele, w chlebie eucharystycznym. Przychodzi do naszych serc i jest z nami obecny w domowym Kościele, którym jest każda rodzina. Patrząc na szopkę betlejemską zdobiącą naszą świątynię, pomyślmy i pomódlmy się za naszych bliskich.

Z pamięcią o każdej rodzinie

s. Łucja Kramarz CSS