Studenci na stadionie wiary
31 października 2015
Ruszyła „szkoła modlitwy”
3 listopada 2015

Błogosławieni…

biblia

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. (Mt 5,1-12a)

  • Błogosławienie ubodzy w duchu… którzy się smucą… cisi… którzy łakną i pragną sprawiedliwości… miłosierni… czystego serca… którzy wprowadzają pokój… którzy cierpią prześladowanie… Świętość… święci to ludzie żyjący błogosławieństwami… szczęśliwi… szczęśliwi pomimo ubóstwa, smutku, pokory, prześladowania… szczęśliwi właśnie dlatego że mogą wprowadzać pokój, być czyści, ubodzy, cierpieć… Jaka jest moja droga do świętości? Czy pragnę żyć według ośmiu błogosławieństwa? Czy w codzienności, w różnych doświadczeniach patrzę w stronę Nieba? Dzisiejszy dzień to dzień radości… dzień spotkania ze świętymi, którzy jak mówił św. Jan Paweł II “są po to aby nas zawstydzać…”… to dzień wzbudzania w sobie pragnienia świętości i przyjrzenia się swojemu życiu w kontekście dążenia do świętości… Przeżyjmy dobrze ten dzień, “spotkajmy się” ze świętymi, uczmy się od nich i zapragnijmy Nieba i świętości!

s. Pia CSS