Święto Patronalne Domu Ojca Gwidona
1 marca 2014
biblia
… odczuł w końcu głód
9 marca 2014

Bóg jest jak…inżynier.

Niesamowite?

Prawdopodobnie to kanał, czyli dzieło ludzkiego umysłu i rąk.

Do czego zdolny jest człowiek?

Tegoroczny Wielki Post przynosi różne podpowiedzi. Najbardziej bolą te, o których mowią fakty, że człowiek jest zdolny do umyślnego zabijania i niszczenia.

Ale Pan Bóg jest jak inżynier. Potrafi wykopać przepaść i przerzucić przez nią most. Przepaść zaś jest nie dla samego mostu ale służy do wypływania w bezkresną dal morza. Zaufajmy Panu, że On nada sens temu wszystkiemu, co dziś wydaje się nam groźnymi przepaściami. Pan jest jak inżynier. Skoro rozum ludzki tworzy kanały i przerzuca mosty to o ile bardziej może to uczynić Wszechmocny i Miłosierny Bóg. Zwłaszcza gdy Go o to prosimy.

s. Antonina CSS