S. Nimfa w Teatrze Słowackiego
11 grudnia 2021
Święto Oblicza Pańskiego
16 stycznia 2022

Boże Narodzenie 2021

(…) gdy stajemy przed żłóbkiem, spójrzmy w jego centrum: dostrzeżmy coś więcej niż światła i dekoracje, i kontemplujmy Dzieciątko. W jego małości jest cały Bóg. Rozpoznajmy Go: „Dzieciątko, Ty jesteś Bogiem, Bogiem-dzieciątkiem”. Pozwólmy, by przeniknęło nas to skandaliczne zadziwienie. Ten, który ogarnia wszechświat, musi być trzymany w ramionach. On, który stworzył słońce, musi zostać ogrzany. Uosobienie czułości potrzebuje utulenia. Nieskończona miłość ma maleńkie serce, wydające słabe uderzenia. Odwieczne Słowo jest niemowlęciem, to znaczy niezdolne do mówienia. Chleb Życia musi być karmiony. Stwórca świata jest bezdomny. Dziś wszystko się wywraca: Bóg jako mały przychodzi na świat. Jego wielkość daje siebie w małości.”

Papież Franciszek, Boże Narodzenie Pasterka 2021

Życzymy zapatrzenia w Dziecię Boże,

otwarcia swoich serc na łaski, które nam przynosi!

Życzymy głębokiego spojrzenia pełnego wiary i miłości,

by dostrzegać Boga obecnego w każdym dniu naszego życia.

Niech pociąga nas to co proste, maleńkie!

Bądźmy radosnymi świadkami niosącymi do drugiego człowieka:

radość, miłość i pokój.

Niech Dziecię Jezus błogosławi.

Złączone w kontemplacji Dzieciątka

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego