Jubileusz w stolicy
14 marca 2020
Ekipa „Gwidonowe okno” dziękuje!
29 marca 2020

COVID-19: razem w trudnych dniach

„Nie będzie więcej „innego”, ale będziemy „my”. Bo z tej sytuacji możemy wyjść tylko razem”

Papież Franciszek

Cały świat i nasza Ojczyzna przeżywają trudny czas, pełen bólu, cierpienia i sprawdzianu z naszego braterstwa. Pozostajemy w duchowej łączności ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu epidemii, z tymi, którzy zmagają się z własną chorobą i z tymi, którzy znoszą ból choroby swoich najbliższych. Chcemy być blisko tych, którzy płaczą po śmierci drogich im osób. Każdego dnia modlimy się za pogrążonych w smutku, za chorych i za tych, którzy nie oszczędzają siebie, swoich sił i swojego zdrowia, aby spieszyć z pomocą innym.

Jesteśmy solidarne z każdym człowiekiem, który potrzebuje naszej obecności i modlitwy. W duchu naszego Założyciela bł. O. Gwidona z Montpellier chcemy odpowiadać na potrzeby obecnych, trudnych czasów, dlatego jeszcze mocniej zaangażowałyśmy się w pomoc bezdomnym otwierając „Gwidonowe okno” przy ul. Szpitalnej. Każdego dnia przez to okno wydajemy posiłki najuboższym. Doceniamy ofiarną pracę wszystkich lekarzy, pielęgniarek, służb sanitarnych, wolontariuszy i aby choć w niewielkim stopniu ułatwić im pracę szyjemy maski.

Jesteśmy pełne nadziei, że wspólnota modlitwy i jedność w działaniu pomoże nam wspólnie przejść przez trudności, które są w obecnym czasie naszym udziałem.

s. Judyta CSS