Nauka Hymnu w Burundi
6 marca 2020
COVID-19: razem w trudnych dniach
24 marca 2020

Jubileusz w stolicy

Jubileusz – to nadzieja i szansa, aby odkrywać swoje dawne korzenie i rozwinąć nowe pędy duchackiego charyzmatu błogosławionego Ojca Gwidona z Montpellier. Jubileusz to czas uwielbienia Boga za 800 lat modlitwy, pracy oraz dzieł miłosierdzia Zakonu Ducha Świętego w naszej Ojczyźnie. Jesteśmy wdzięczne Bogu za łaski otrzymane w ciągu 8 wieków, za wszystkie dobrodziejstwa, dary i charyzmaty udzielone naszym poprzedniczkom i poprzednikom. Uwielbiamy Ducha Świętego za wielowiekowe prowadzenie naszego Zgromadzenia drogami świętości, za to, że nas inspiruje i daje okazje do świadczenia miłości miłosiernej w każdym miejscu i w każdym czasie.

Jubilate Deo, czyli „Chwalcie Pana!” – to słowa najkrótszego psalmu w Piśmie świętym. Tymi słowami wspólnota sióstr Duchaczek z Warszawy dziękowała Bogu za 8oo lat istnienia Zakonu Ducha Świętego w Polsce oraz za 34 lata posługi i modlitwy w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, dnia 08 marca 2020 roku, w kościele parafialnym przy ul. Kobielskiej w Warszawie, o godz. 10.00 odprawiona została uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski SDB profesor UKSW, Ks. Proboszcz Adam Szkóp i Ks. Norbert Ostanek. Kazanie nawiązujące do historii naszego Zgromadzenia w przeciągu ośmiu wieków wygłosił Ksiądz prof. Jan. We Mszy świętej dziękczynnej w intencji sióstr i całego Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia modlili się wierni z parafii, grupy apostolskie, Czciciele Ducha Świętego, panowie z Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus, ministranci, nauczyciele i zaproszeni goście. Po zakończonej Eucharystii siostry zaprosiły na uroczysty posiłek do salek katechetycznych. Można było w tym dniu obejrzeć okolicznościową wystawę oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.  W tym dniu, w trakcie wszystkich Mszy świętych w parafii, słowo o historii Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i charyzmacie bł. Ojca Gwidona mówiły: Siostra Przełożona Felicja Urban, siostra Otylia Pierożek, s. Zuzanna Truszkowska, s. Julia Karpacz i s. Stefania Maksymów. Siostra Zuzanna przygotowała również przedstawienie o naszym Zgromadzeniu dla dzieci i młodzieży.

Celem naszego świętowania było przede wszystkim wielkie dziękczynienie, bo to się podoba Panu. Chwała i dziękczynienie oraz uwielbienie Ducha Świętego przepełnia serce każdej naszej siostry. Niech łaska Ducha Świętego zawsze będzie z nami!

s. Stefania Maksymów CSS

 Zdjęcia z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie: http://nawrpawel.waw.pl/?p=4197