biblia
Jezus i Samarytanka
22 marca 2014
Męka Jezusa i Jego wybranych
24 marca 2014

Droga do klasztoru

„Szedłem kiedyś inną drogą, a Pan powiedział: pójdź za Mną…”

Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza poszukujących swojej życiowej drogi, do zapoznania się ze świadectwami osób, które rozeznawały wolę Pana i na nią odpowiedziały. Wciąż wzbogacamy zbiór świadectw, aby były pomocne dla innych. Niech będą przede wszystkim świadectwem działania wszechmocnego Boga w naszym życiu, dla którego nie ma nic niemożliwego