Znamy wyniki konkursu
1 marca 2019
Maryja wzorem dla kobiet
8 marca 2019

Drugie warsztaty biblijno-kulturalne dla młodzieży

W dniach od 22.02 do 24.02.2019 r. odbyły się drugie warsztaty biblijno-kulturalne dla młodzieży poświęcone osobie Ojca Gwidona i jego recepcie na szczęście.

W tych warsztatach, które miały miejsce w Domu Zakonnym na ul. Lotniczej grupa młodzieży z całej Polski rozważała błogosławieństwa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” oraz „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Dzięki analizie tych tekstów biblijnych młodzi ludzie starali się odkryć przepis na wieczne szczęście. Jednym z zadań było napisanie na jednej z kolorowych kostek tego co daje szczęście, a na drugiej co je zabiera, co powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi. To pomogło zrozumieć młodzieży jakimi wartościami „gra” w swoim życiu, co częściej trzyma w ręku: to co prowadzi do szczęścia, czy to co od niego oddala. Wnioski z tych przemyśleń można było oddać Panu Jezusowi podczas wieczornych adoracji przygotowanych i prowadzonych przez młodzież. Podczas sobotniej i niedzielnej Eucharystii młodzież czynnie zaangażowała się w Liturgię Słowa i śpiew, chwaląc Pana.

W sobotę uczestnicy warsztatów odwiedzili Dom Generalny Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przy ul. Szpitalnej, gdzie odmówiliśmy Koronkę ku czci Ducha Świętego i mieliśmy okazję poznać bliżej życie błogosławionego Ojca Gwidona z Montpellier oraz Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb oraz pomodlić się przy jej grobie. Później zwiedzaliśmy Muzeum w podziemiach krakowskiego Rynku, dzięki czemu atmosfera i realia średniowiecznego Krakowa stały się nam bliższe.

Warsztaty prowadziły: s. Zuzanna Truszkowska i s. Boguchwała Perlak, natomiast serdecznie przyjęła i zadbała o warunki mieszkaniowe i gastronomiczne s. Przełożona Cypriana Dunat.