Z kolędą do chorych
11 stycznia 2017
Misterium Bożonarodzeniowe ‘17
13 stycznia 2017

Huta Ducha Świętego – Jan Chrzciciel

Kraków. 9 stycznia odbyła się w tym roku pierwsza Huta Ducha Świętego na temat: „Duch Święty w życiu świętych – Jan Chrzciciel”.

Człowiek pełen Ducha sprawia, że inni zapalają się Duchem. Ojciec Wiesław Wiśniewski powiedział w swojej konferencji, że nowa forma ewangelizacji może zawstydzać – Maryja przekazała Ducha Świętego zwykłym pozdrowieniem: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 41). Jan Chrzciciel już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym i pozwolił Mu się prowadzić, dzięki temu ma on wiedzę duchową – Duch Święty doprowadził go do całej prawdy o Mesjaszu. Jeśli nie dam się Bożemu Duchowi pouczyć o Jezusie, to niewiele będę wiedział na Jego temat. Jest to mądrość duchowa, którą będę zdobywać wtedy, gdy dam się prowadzić samemu Duchowi.

O tym, że Jan Chrzciciel był pełen Ducha świadczy również to, że gromadziły się przy nim tłumy, swoim życiem i głosem przygotowywał on drogę Panu i do końca był wierny swojej misji. Nie rywalizował z Jezusem, bo prawdziwy autorytet mają ci, co pozwalają innym rosnąć. Jan pozwala swoim uczniom się rozwijać, kiedy idą za Jezusem.

Następna Huta Ducha Świętego odbędzie się 13 MARCA, której tematem będzie: „Duch Święty w życiu Symeona i prorokini Anny”. Zapraszamy!

s. Kamila CSS