Kolędowanie grupy Czcicieli Ducha Świętego
9 stycznia 2017
Huta Ducha Świętego – Jan Chrzciciel
12 stycznia 2017

Z kolędą do chorych

Kraków. 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest pamiątką hołdu złożonego Dzieciątku Jezus przez Trzech Mędrców ze Wschodu. W tradycji polskiej, w tym dniu, domy odwiedzali kolędnicy, którzy składali gospodarzom życzenia, w zamian otrzymując poczęstunek bądź jałmużnę.

Biorąc przykład z dawnej tradycji wybrałyśmy się z kolędą do chorych z parafii Mariackiej, którymi siostry opiekują się na co dzień. Gospodarze domów przyjmowali nas z radością. W naszej grupie sióstr – kolędników była Maryja z Józefem, królowie, grajek i „dwie baby”, które u każdego odwiedzanego wymiatały stary rok. Każda wizyta kończyła się modlitwą za gospodarza i jego rodzinę.

Jak powiedział św. Jan Paweł II: „Dary są odpowiedzią na Dar. W Chrystusie, narodzonym w noc betlejemską, Mędrcy ze Wschodu rozpoznają ów ostateczny Dar, jaki Ojciec Przedwieczny czyni człowiekowi. Jest to dar Syna (…). Czyńcie wszystko, na co was stać, ażeby ludzie, do których jesteście posłani, uwierzyli, że są epifanią żywego Boga. Czyńcie wszystko, żeby odpowiadali darem na Dar (…). Czyńcie wszystko, żeby zapowiedź wezwania do chwały rosła i umacniała się w ludzkich sercach”.

s. Kamila CSS