Dzieci Maryi dla dzieci na misjach
23 listopada 2013
uprzejmosc
Bóg jest jak fotograf
25 listopada 2013

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

biblia

34. niedziela
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Łk 23, 35 – 43

  • Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Czy potrafię tak się modlić? Czy umiem zobaczyć swoją winę, swój grzech? Czy umiem spojrzeć na cierpienie z tej perspektywy co nawrócony złoczyńca? Mój codzienny krzyż… – jak na niego patrzę, jak go przeżywam? Obok Jezusa wisiało dwóch złoczyńców. Którego z nich słowa są mi bliższe? W cierpieniu… – urągam Chrystusowi czy proszę Go o wejrzenie?

s. Agnieszka CSS