HUTA O ŚWIĘTOŚCI
19 października 2016
biblia
Boże, miej litość dla mnie grzesznika
22 października 2016

Jubileusz szkoły założonej przez m. Marię

Myśli człowieka krążą zawsze koło innych ludzi…(Z. Nałkowska, Granica)

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie w roku 2016 obchodzi swoje 90 –lecie istnienia. 7 października została odprawiona Msza Święta w kaplicy przy ul. Lipowej w intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, uczniów . Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Sercanin- absolwent szkoły. Siostry ze wspólnoty domu w Lublinie uczestniczyły także w tym wydarzeniu. Po Eucharystii zapalono znicze na grobowcu sióstr, wśród których spoczywa m. Maria Kosiak- założycielka szkoły.. Główne obchody z okazji 90- lecia istnienia Szkoły miały miejsce 08.10. 2016r. W kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji absolwentów, uczniów i pracowników VIII LO sprawowana przez ks biskupa Stanisława Wielgusa, koncelebrowana przez wielu kapłanów.

Na wstępie przeczytano krótki rys historyczny powstania szkoły opracowany przez nauczycielkę p. Terese Rybicką:
„Kiedy chcemy przywołać obrazy związane z rozpoczynającą się historią VIII Liceum, nie ulega wątpliwości, że należy sięgnąć do roku 1922. Wtedy to właśnie do Lublina przybyły Siostry Kanoniczki Ducha Świętego i osiedliły się przy ulicy Podwale 11. Posesję ową siostry otrzymały w formie darowizny od Walerii Rekiert. Położenie jej było bardzo ciekawe, z jednej strony wznosiło się wzgórze zamkowe, z drugiej rozpościerało Stare Miasto. Siostry dosyć szybko i sprawnie uporały się z remontem kapitalnym budynku. Powoli zaczęły przygotowywać się do realizacji wyznaczonych sobie zadań a wynikały one w większości z reguły zakonu. Jako, że patronem Kanoniczek był Duch Święty, idąc jego śladami, siostry stawały się pocieszycielkami ubogich, krzewicielkami pokoju, radości i miłości. Należy pamiętać, że siostry do naszego miasta przyjechały w okresie bardzo znamiennym. Słychać było jeszcze echa ogromnej radości, wręcz euforii z powodu odzyskanej przez Polskę niepodległości, ale jednocześnie coraz częściej pojawiała się troska i powstawały niepokojące pytania dotyczące dalszych losów ojczyzny. Siostry zdawały sobie sprawę z tego, że przyszłość kraju uzależniona jest od stanu intelektualnego jej obywateli, stanęły więc odważnie do walki z analfabetyzmem i w 1926 roku z inicjatywy siostry Marii Kosiak została powołana do życia Prywatna Siedmioklasowa Żeńska Szkoła Powszechna Zgromadzenia S.S. Kanoniczek. Rok później siostry otworzyły Zakład Naukowy S.S. Kanoniczek Św. Ducha, wkrótce potem w roku 1932 szkoła wprowadziła reformę zarządzoną przez ministra Wacława Jędrzejewicza. Jej realizacja polegała na ustanowieniu w szkołach średnich ogólnokształcących: czteroletniego gimnazjum (tzw. ”mała matura”) i dwuletniego liceum zakończonego „dużą maturą.” Grono pedagogiczne składało się z sióstr i osób świeckich, pełne prawa państwowe gimnazjum otrzymało w 1934 roku, liceum zaś w 1937 roku. Jako, że czesne było bardzo niskie, na kształcenie córek mogli sobie pozwolić zarówno robotnicy, jak i chłopi. Dodatkowo, dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, fundowane były stypendia. Siostry, dla dziewcząt zamiejscowych, prowadziły pensjonat, w którym uczennice otoczone były dobrą opieką pedagogiczno- wychowawczą. Zdecydowanie największy wpływ na kształtowanie oblicza szkoły Kanoniczek, wywarła siostra Maria Kosiak i wieloletni dyrektor, ksiądz dr Ludwik Zalewski.”

W uroczystościach jubileuszu szkoły brało udział 7 sióstr ( s.P.Weronika. s. Akwina, s. Leonarda, s. Tomaria, s.Eligia, s.Marlena, s. Terezjana). Na ręce s. Przełożonej Weroniki Kanadys pani dyr. Lucyna Mądra, w dowód wdzięczności wręczyła bukiet kwiatów. Kolejnym punktem świętowania było uroczyste przejście z orkiestrą z kościoła do budynku VIII LO przy ul. Słowiczej 5 i akademia jubileuszowa w sali gimnastycznej z udziałem licznie zaproszonych gości.
W programie uczestnicy mogli zwiedzić szkołę, zapoznać się z bogatą kroniką fotograficzną , a także spotkać w gronie przyjaciół.
Szkoła obecnie liczy 350 uczniów. Realizuje nowatorskie działania edukacyjne m.in. otwieranie klas z edukacją teatralną , kryminalistyką, czy też służb mundurowych.

s. Eligia CSS