orangedaymb7
Ofiaruję = otrzymuję. Orange Day.
14 listopada 2016
Pielgrzymka Sióstr Przełożonych
18 listopada 2016

Listopadowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego

Kraków. Grupa Czcicieli Ducha Świętego spotykająca się przy klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie powstała w styczniu 2007r. z inicjatywy ówczesnej siostry przełożonej Mariany Krzysiek. Od początku moderatorem i duchowym przewodnikiem w zgłębianiu Pisma Świętego został ks. dr hab. Stanisław Wronka – biblista na Uniwersytecie Jana Pawła II. Grupa liczyła ponad 20 osób. Również siostry towarzyszyły w tych spotkaniach, prowadząc modlitwy i spotykając się przy wspólnym stole. Obecnie Grupę Czcicieli prowadzą s. Petra i s. Eugenia.

W dniu 15 listopada 2016r. w domu Sióstr Duchaczek odbyło się kolejne spotkanie grupy Czcicieli Ducha Świętego. Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą w zakonnej kaplicy – rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata oraz koronką do Ducha Świętego, w której odmawianie zaangażowali się zgromadzeni wierni. Kolejnym momentem było wspólne spotkanie przy stole, rozmowa, dzielenie się aktualnymi sprawami Kościoła i własnymi przemyśleniami.
Istotną część spotkania stanowiło rozważanie fragmentu Ewangelii Łk 4,38-44.
Ks. dr hab. Stanisław Wronka nawiązał do tradycji i zwyczajów czasu, w którym żył Pan Jezus, a także pochylał się nad treścią omawianej perykopy. Na zakończenie wspólnie z siostrami w kaplicy zostały odmówione Nieszpory.
Następne spotkanie grupy Czcicieli Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie 13 grudnia. Serdecznie zapraszamy.

s. Eugenia CSS