biblia
…idź i pojednaj się z bratem swoim…
12 lutego 2017
DSC06026
Żyć życiem Jezusa – wyzwanie dla chrześcijan XXI wieku
14 lutego 2017

Moje imię – Miłość

Przyjęcie łaski Boga uzdalnia człowieka do czynienia dobra, mówi o tym Boże Słowo, natomiast wielki myśliciel Sokrates nadmienia, że tylko dobrzy ludzie są szczęśliwi. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Ja tak! A wiesz dlaczego?

Człowiek jest szczęśliwy, kiedy wie, że jest kochany i kiedy kocha. W każdym momencie, każdy człowiek jest kochany nieskończoną, bezgraniczną i bezwarunkową miłością przez Miłość. Pytanie: czy chce być szczęśliwy i czy chce tą miłością darzyć innych ludzi?

Kierowanie się w życiu miłością sprawia, że bez obaw człowiek staje przed Bogiem i doświadcza Jego obecności, żywej i rzeczywistej. Natomiast Jego obecność przebóstwia naszą codzienność. Bóg wchodzi we wszystkie aspekty naszego życia z poszanowaniem wolności. To człowiek decyduje, czy chce być z Miłością i w Miłości.

Spotkanie z Jezusem, zaproszenie go do swojego życia, zmienia widzenie, myślenie, rozeznawanie i decyzję. Wszystko nabiera innych wymiarów. Człowiek staje się piękny obecnością Boga. Kiedy zaczniesz kochać, poznasz Boga, ponieważ poznanie Boga jest możliwe tylko przez miłość, bo Bóg jest Miłością.

W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy! I za to chwała Panu!

s. Tarsycja CSS