Lednica w Duchu
13 czerwca 2015
Lednica 2015 – Owoce Ducha Świętego
15 czerwca 2015

… nasienie kiełkuje i rośnie

biblia

XI Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4,26-34)

  • Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Co Pan Jezus powiedział Tobie? Jak to słowo wyjaśnił Tobie? Czego w tej przypowieści nie rozumiesz? A co Ciebie dotknęło?
  • Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Jaka w tym wolność wewnętrzna tego, kto rzuca ziarno…

s. Agnieszka CSS